Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Kubeš

  Prof. JUDr. Vladimír Kubeš


  • * 19.7.1908 Brno-Královo Pole – † 14.11.1988 Brno


  • právní filozof a teoretik občanského práva; patřil k výrazným osobnostem mladší větve brněnské právní školy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1949–1956 byl vězněn za "pokus o ilegální přechod hranice".
   V akademickém roce 1968/1969 se zasloužil o znovuobnovení právnické fakulty v Brně. V roce 1973 se stal internacionálním korespondentem Hans-Kelsen Institutu ve Vídni. Patří k žákům prof. Františka Weyra.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Palackého třída 16,
   Brno: Všetičkova 31, Úvoz 19 (doloženo v roce 1948)


  • vzdělání

   1922–1926 reálné gymnázium v Brně,
   1926–1930 studium na PrFFF MU v Brně (1930 titul JUDr, 1934 docent, 1945 profesor v oboru občanské právo a právní filosofie na PrF MU v Brně)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1930–1931 soudní čekatel u Krajského soudu v Brně,
   1931–1945 Moravsko-slezská finanční prokuratura v Brně,
   1945–1948 profesor občanského práva a právní filozofie na PrF MU v Brně, 1947–1948 děkan,
   1949–1956 vězněn,
   1958–1966 dělnické profese na stavbách Průmyslového stavitelství a také jako podnikový právník,
   1967–1968 vědecký pracovník Generálního ředitelství Průmyslového stavitelství v Brně,
   1968–1969 profesor právní filozofie a občanského práva na PrFFF MU v Brně,
   1971 odchod do předčasného důchodu,
   1976–1981 hostující profesor právní filosofie na PrF ve Vídni

  • politická orientace

   K 231


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3c, hrob 24–25


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti připravila paní Tatiana Machalová, děkujeme)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Popek
   spolupráce na návrhu zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi František Weyr
   profesor Bohumil Zoubek
   B. Zoubek pracoval u V. Kubeše, pod jeho vlivem se přihlásil ke studiu práv


  • partneři

   Johanna Kubešová (Okenfusová)
   sňatek: 14. 7. 1934, Brno (městská rada)
   (první manželka, manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 23. 4. 1940)
   Eva Kubešová (Kubová)
   (druhá manželka)


  • děti

   Eva Ungerová (Kubešová)


  • rodiče

   Vladimír Kubeš (Holub)
   Irma Kubešová (Perschová)


  • sourozenci

   Zdeněk Kubeš


  • ulice

   Všetičkova
   bydliště Palackého třída
   bydliště doložené v roce 1934 Úvoz
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 31. 01. 2020