prof. JUDr. Vladimír Kubeš

* 19.7.1908 Brno-Královo Pole – † 14.11.1988 Brno


právní filozof a teoretik občanského práva; patřil k výrazným osobnostem mladší větve brněnské právní školy


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

V letech 1949–1956 byl vězněn za "pokus o ilegální přechod hranice".
V akademickém roce 1968/1969 se zasloužil o znovuobnovení právnické fakulty v Brně. V roce 1973 se stal internacionálním korespondentem Hans-Kelsen Institutu ve Vídni. Patří k žákům prof. Františka Weyra.


bydliště

Brno-Královo Pole, Palackého třída 16,
Brno: Všetičkova 31, Úvoz 19 (doloženo v roce 1948)


vzdělání

1922–1926 reálné gymnázium v Brně,
1926–1930 studium na PrF a FF MU v Brně (1930 titul JUDr, 1934 docent, 1945 profesor v oboru občanské právo a právní filosofie na PrF MU v Brně)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1930–1931 soudní čekatel u Krajského soudu v Brně,
1931–1945 Moravsko-slezská finanční prokuratura v Brně,
1945–1948 profesor občanského práva a právní filozofie na PrF MU v Brně, 1947–1948 děkan,
1949–1956 vězněn,
1958–1966 dělnické profese na stavbách Průmyslového stavitelství a také jako podnikový právník,
1967–1968 vědecký pracovník Generálního ředitelství Průmyslového stavitelství v Brně,
1968–1969 profesor právní filozofie a občanského práva na PrF a FF MU v Brně,
1971 odchod do předčasného důchodu,
1976–1981 hostující profesor právní filosofie na PrF ve Vídni


politická orientace

K 231


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3c, hrob 24–25


poznámky

(podklady k této osobnosti připravila paní Tatiana Machalová, děkujeme)
osoby

Karel Popek
spolupráce na návrhu zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi František Weyr
profesor Bohumil Zoubek
B. Zoubek pracoval u V. Kubeše, pod jeho vlivem se přihlásil ke studiu práv


partneři

Johanna Kubešová (Okenfusová)
sňatek: 14. 7. 1934, Brno (městská rada)
(první manželka, manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 23. 4. 1940)
Eva Kubešová (Kubová)
(druhá manželka)


děti

Eva Ungerová (Kubešová)sourozenci

ulice

Všetičkova
bydliště Palackého třída
bydliště doložené v roce 1934 Úvoz
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jis, Menš


Aktualizováno: 19. 07. 2022