JUDr. Václav Čácha

* 1.10.1871 Sušice (okres Sušice) – † 27.6.1967 Praha


rada Nejvyššího soudu v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Veveří 75,
Poděbrady, Na Proutnici


vzdělání

základní vzdělání v Sušici,
gymnázium v Českých Budějovicích, středoškolská studia ukončil v Klatovech,
1890–1896 Právnická fakulta v Praze


zaměstnání

právník v Praze,
Nejvyšší soud v Brně


poznámky

„Narodil se dne 1. 10. 1871 v Sušici jako prvorozený syn v rodině Antonína Čáchy, mistra tesařského a zednického. Jeho matkou byla Marie, rozená Přibylová. Měl šest vlastních sourozenců. Kmotrem Václava byl František Barborka, který mu po své smrti odkázal 333 zlatých. Protože jeho rodiče byli velmi přičinliví a šetrní, dařilo se rodině dobře.
Základní vzdělání získal v Sušici a ukončil ho roku 1882. Pak odešel studovat do Českých Budějovic na nové české gymnázium, které dal na vlastní náklady zbudovat roku 1868 velký buditel a biskup církve katolické Jan Valerián Jirsík. Gymnázium bylo postaveno i přes velký odpor českobudějovických Němců i tehdejší vlády, která mu odňala roční důchod ve výši 3 000 zlatých. Zde se také Václav již v prvním ročníku seznámil a později i skamarádil s budoucím prezidentem Protektorátu Böhmen und Mähren Dr. Emilem Háchou, jenž byl jinak význačným odborníkem na anglosaské právo. Jeho zásluhou bylo, že Češi nemuseli za druhé světové války rukovat po boku německé armády do války.
Své středoškolské studium ale ukončil v Klatovech. Jeho matka i babička chtěly, aby byl knězem. Matka se však nedožila doby, kdy udělal maturitu a mohl jít do semináře. Václav sám se necítil být ke kněžství povolán. Klatovský katecheta mu po složení maturitní zkoušky řekl, aby otce neposlechl, kdyby ho nutil jít studovat do semináře. Byl to kněz a ne klerikál, člověk dobrého srdce. Ale otec ho k tomu ani nenutil ani nepobízel. Bylo tedy rozhodnuto, že půjde studovat práva do Prahy. To ovšem stálo mnoho peněz. Jeho otec Antonín tudíž přidal k dědictví po jeho kmotrovi ještě dědický podíl po Václavově matce ve výši přes 600 zlatých a Václav sám si potom ještě v Praze přivydělával kondicemi a psaním v advokátní kanceláři. Další náklady mu ještě hradil jeho otec.
Po absolutoriu právnické fakulty a získání titulu JUDr. pracoval jako právník v Praze. Vypracoval se a dosáhl významného postavení rady u nejvyššího soudu. Měl čtyři děti. Domohl se značného jmění a v pokročilejším věku si koupil vilu v Pardubicích. Odtud potom dojížděl denně do Prahy do zaměstnání a jeho děti na vysokou školu.
Zemřel dne 27. 6. 1967 v Praze ve věku nedožitých devadesát šest let.“
(Z rodinné kroniky poskytl informace dne 6. 4. 2012 pro naši encyklopedii pan Jiří Čámský. S jeho laskavým souhlasem uvádíme text v plném znění a děkujeme.)

Na základě upřesnění z 27. 10. 2021 od vnuka JUDr. Václava Čáchy doplňujeme, že dětí bylo celkem pět a rodinná vila se nacházela v Poděbradech,


prameny, literatura


ulice

Veveří
bydliště


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 31. 10. 2021