Prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc.

* 31.12.1928 Bratislava (Slovensko) – † 28.11.2008 Brno, Konvent sester Alžbětinek na Kamenné ulici


historik, profesor starších obecných dějin na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, signatář Charty 77, politik - poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění za obnovenou Československou sociální demokracii


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Jako politicky nespolehlivý absolvoval prodlouženou vojenskou službu u PTP v dole Julius Fučík v Petřvaldě, v letech 1972–1974 byl vězněn za "podvracení republiky", podepsal Chartu 77, v letech 1977–1989 byl často vyslýchán a dvakrát vězněn. Své vzpomínky na toto období zachytil v knize Můj život za vlády komunistů.


bydliště

Brno-Královo Pole, Mánesova 18


cena města

Brna, v oboru společenské vědy (2000)


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1948–1953 FF MU v Brně - obor historie a archivnictví (1953 titul PhDr., 1960 CSc., 1969 docent, 1992 profesor)


vyznamenání a pocty

Řád T. G. Masaryka (1998),
Cena rektora Masarykovy univerzity (2000)


jiné pocty

Medaile Františka Palackého AV ČR za zásluhy o společenské vědy,
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1995),
Pamětní medaile MČ Brno-Královo Pole (2004)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1953–1956 Státní archiv v Janovicích u Rýmařova,
1956–1972 a 1990–1992 Historický ústav ČSAV,
1975–1989 skladový dělník (Prefa Chrlice a Tranza Brno),
FF MU v Brně (od roku 1992, v letech 1994–1995 ve funkci děkana)


politická orientace

Československá strana socialistická (1968–1972),
v roce 1989 se podílel na založení Občanského fóra v Brně, poté vstoupil do České strany sociálně demokratické,
v roce 1990 krátce poslanec Federálního shromáždění


odborné a zájmové organizace

člen vědeckých rad Masarykovy univerzity, Slezské univerzity v Opavě a Historického ústavu AV ČR,
redakční rada Českého časopisu historického,
redakční rada Brna v minulosti a dnes
osoby

Jaroslav Marek
přítel, kolega Dušan Slávik
spolupracovníci v disentusourozenci

ulice

Mánesova
bydliště


osoba na objektech

obnovení Československé sociální demokracie
pamětní deska: Hlavní 119/01
člen přípravného výboru


události

19. 6. 2000
Odhalení pamětní desky na pobyt T. G. Masaryka
předseda Masarykovy společnosti v Brně
25. 3. 1995
Udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity prezidentu Václavu Havlovi
děkan FF MU
15. 12. 1989
Obnovení činnosti ČSSD
člen přípravného výboru


související odkazy

Čoup


Aktualizováno: 23. 02. 2022