Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Dokládal

  prof. Dr. Ing. Jan Dokládal


  • * 26.12.1890 Víceměřice (okres Prostějov) – † 18.1.1977 Brno


  • profesor České vysoké školy technické v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Pochází ze 7 dětí.
   Za války byl členem pražské odbojové skupiny univerzitního profesora Františka Ulricha. Na jaře 1943 zatčen a vyšetřován gestapem.


  • bydliště

   Víceměřice čp. 75 (rodný dům)

   Brno:
   - Sadová 16
   - U botanické zahrady
   - Šmejkalova 100


  • vzdělání

   obecná škola ve Víceměřicích,
   1903–1910 reálka v Kroměříži, Uherském Brodě,
   1910–1914 Vysoká škola technická v Praze,
   1933/1934 studijní pobyt v USA,
   1. 7. 1934 jmenován řádným profesorem


  • dílo

   - Racionalisace zemědělské výroby v ČSR. Praha 1930.
   - Klimatologie: meteorologie a klimatologie. Brno 1951.
   - Klimatické rybníky a zemědělství: šetření o významu klimatických rybníků pro zemědělství a o poměru výroby zemědělské a rybničné v dnešním socialistickém hospodářství. Brno 1954.


  • zaměstnání

   1917–1919 vedoucí adjunkt ústavu pro zemědělské účetnictví moravské zemědělské rady,
   1919–1929 přednosta Zemědělského ústavu účetnicko-správovědného v Brně,
   1929–1958 Česká vysoká škola technická v Brně (1936/1937 děkan odboru inženýrského stavitelství),
   přednášky i na Vysoké škole zemědělské v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Československé-bulharské vzájemnosti (1946–1947),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


  • obrazy

   img14340.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Olga Anna Dokládalová (Nesvadbíková)
   sňatek: 28. 8. 1926, Brno (městská rada)


  • děti

   Milan Dokládal
   Olga Dokládalová


  • rodiče

   Jan Dokládal
   Josefa Dokládalová (Sahánková)


  • ulice

   Sadová
   bydliště v době sňatku (dnes Drobného) U botanické zahrady + Cihlářská
   bydliště v letech 1926–1939 Šmejkalova
   bydliště od 1. 8. 1939


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   16. 3. 1937
   Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
   děkan odboru inženýrského stavitelství brněnské české techniky


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 01. 04. 2020

Jan Dokládal. Foto: Archiv VUT v Brně, osobním spisu Jana Dokládala.