prof. Dr. Ing. Jan Dokládal

* 26.12.1890 Víceměřice (okres Prostějov) – † 18.1.1977 Brno


profesor České vysoké školy technické v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Pochází ze 7 dětí.
Za války byl členem pražské odbojové skupiny univerzitního profesora Františka Ulricha. Na jaře 1943 zatčen a vyšetřován gestapem.


bydliště

Víceměřice čp. 75 (rodný dům)

Brno:
- Sadová 16
- U botanické zahrady 5
- Šmejkalova 100


vzdělání

obecná škola ve Víceměřicích,
1903–1910 reálka v Kroměříži, Uherském Brodě,
1910–1914 Vysoká škola technická v Praze,
1933/1934 studijní pobyt v USA,
1. 7. 1934 jmenován řádným profesorem


dílo

- Racionalisace zemědělské výroby v ČSR. Praha 1930.
- Klimatologie: meteorologie a klimatologie. Brno 1951.
- Klimatické rybníky a zemědělství: šetření o významu klimatických rybníků pro zemědělství a o poměru výroby zemědělské a rybničné v dnešním socialistickém hospodářství. Brno 1954.


zaměstnání

1917–1919 vedoucí adjunkt ústavu pro zemědělské účetnictví moravské zemědělské rady,
1919–1929 přednosta Zemědělského ústavu účetnicko-správovědného v Brně,
1929–1958 Česká vysoká škola technická v Brně (1936/1937 děkan odboru inženýrského stavitelství),
přednášky i na Vysoké škole zemědělské v Brně


odborné a zájmové organizace

předseda Československé-bulharské vzájemnosti (1946–1947),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468
partneři

Olga Anna Dokládalová (Nesvadbíková)
sňatek: 28. 8. 1926, Brno (městská rada)


děti

Milan Dokládal
Olga Dokládalováulice

Sadová
bydliště v době sňatku (dnes Drobného) U botanické zahrady + Cihlářská
bydliště v letech 1926–1939 Šmejkalova
bydliště od 1. 8. 1939


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
profesor České vysoké školy technické v Brně; místo posledního odpočinku


události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
děkan odboru inženýrského stavitelství brněnské české techniky


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 01. 04. 2020