prof. JUDr. Rudolf Dominik

* 6.10.1889 Boskovice (okres Blansko) – † 23.7.1951 Praha


řádný profesor správní vědy a čs. správního práva na PrF Masarykovy univerzity a její děkan ve studijním roce 1930/1931 a 1939/1940; zkušební komisař pro soudcovské zkoušky u vrchního soudu v Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu se přiklonil k fašismu. Kandidoval v obecních volbách v Brně za Národní obec fašistickou. Jeho politická orientace byla hlavním důvodem, proč neobstál ve volbě rektora MU pro školní rok 1939/1940 - místo něj byl znovu zvolen Arne Novák, který zastával funkci rektora už ve studijním roce 1938/1939.
Po válce byl uvězněn na Pankráci a podle rozsudku Národního soudu v Praze ze 4. 5. 1947 se dopustil zločinu proti státu. Byl odsouzen k těžkému žaláři na dva roky a pozbyl na 10 let občanskou čest (ztráta veřejné služby, hodností a funkcí a ztráta akademických hodností a způsobilosti k jejich opětnému nabytí).


bydliště

Boskovice, čp. 245 (rodný dům),
Brno-Žabovřesky, Tolstého 14


vzdělání

fakulty právnická, filozofická a státních věd ve Vídni (1914 titul JUDr.)


dílo

- Správní právo - část zvláštní. Brno 1920.
- Obchodní právo. Brno 1921.
- Grundriss des čechoslovakischen Verwaltungsrechtes. Brünn 1922 (spolu s Františkem Weyrem).
- Obecný zákoník obchodní. Praha 1927.
- Nástin československého práva bankovního a bursovního. Brno 1929.


zaměstnání

advokát a obhájce (kancelář: Brno, Česká 21),
1919 soukromý docent na Vysoké škole technické v Brně,
1919–1947 PrF Masarykovy univerzity (1919 mimořádný a od 1924 řádný profesor, ředitel semináře správního práva, děkan v akademických letech 1930/1931 a 1939/1940)


politická orientace

sociální demokracie, po roce 1933 Národní obec fašistická


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicových studentských kolejí (člen výboru)
Patentní úřad,
Sociální ústav československé republiky


poznámky

V literatuře kolísají životopisná data.
Čtenář naší encyklopedie Ondřej Horák nám sdělil 1. 1. 2009 životopisná data na základě studia matrik a rozsudku Národního soudu z roku 1947, která spolu s ním považujeme za nejpřesnější, a v tomto smyslu jsme naše údaje opravili.
[Pan Horák doplnil také další rodinné souvislosti, děkujeme.]
osoby

Arne Novák
oba kandidovali na funkci rektora Masarykovy univerzity


partneři

Marie Dominiková (Novotná)
sňatek: manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 2. 5. 1932
(první manželka)
Antonie Dominiková (Nechvilová)
sňatek: 8. 12. 1934, Brno (Městská rada)
(druhá manželka)ulice

Tolstého
bydliště


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 177, Matrika narozených Boskovice 1872–1893, s. 692.


Menš, Kal


Aktualizováno: 17. 09. 2020