Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Dominik

  prof. JUDr. Rudolf Dominik


  • * 6.10.1889 Boskovice (okres Blansko) – † 23.7.1951 Praha


  • řádný profesor správní vědy a čs. správního práva na PrF Masarykovy univerzity a její děkan ve studijním roce 1930/1931 a 1939/1940; zkušební komisař pro soudcovské zkoušky u vrchního soudu v Brně


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu se přiklonil k fašismu. Kandidoval v obecních volbách v Brně za Národní obec fašistickou. Jeho politická orientace byla hlavním důvodem, proč neobstál ve volbě rektora MU pro školní rok 1939/1940 - místo něj byl znovu zvolen Arne Novák, který zastával funkci rektora už ve studijním roce 1938/1939.
   Po válce byl uvězněn na Pankráci a podle rozsudku Národního soudu v Praze ze 4. 5. 1947 se dopustil zločinu proti státu. Byl odsouzen k těžkému žaláři na dva roky a pozbyl na 10 let občanskou čest (ztráta veřejné služby, hodností a funkcí a ztráta akademických hodností a způsobilosti k jejich opětnému nabytí).


  • bydliště

   Boskovice, čp. 245 (rodný dům),
   Brno-Žabovřesky, Tolstého 14


  • vzdělání

   fakulty právnická, filozofická a státních věd ve Vídni (1914 titul JUDr.)


  • dílo

   - Správní právo - část zvláštní. Brno 1920.
   - Obchodní právo. Brno 1921.
   - Grundriss des čechoslovakischen Verwaltungsrechtes. Brünn 1922 (spolu s Františkem Weyrem).
   - Obecný zákoník obchodní. Praha 1927.
   - Nástin československého práva bankovního a bursovního. Brno 1929.


  • zaměstnání

   advokát a obhájce (kancelář: Brno, Česká 21),
   1919 soukromý docent na Vysoké škole technické v Brně,
   1919–1947 PrF Masarykovy univerzity (1919 mimořádný a od 1924 řádný profesor, ředitel semináře správního práva, děkan v akademických letech 1930/1931 a 1939/1940)

  • politická orientace

   sociální demokracie, po roce 1933 Národní obec fašistická

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek Kounicových studentských kolejí (člen výboru)
   Patentní úřad,
   Sociální ústav československé republiky


  • poznámky

   V literatuře kolísají životopisná data.
   Čtenář naší encyklopedie Ondřej Horák nám sdělil 1. 1. 2009 životopisná data na základě studia matrik a rozsudku Národního soudu z roku 1947, která spolu s ním považujeme za nejpřesnější, a v tomto smyslu jsme naše údaje opravili.
   [Pan Horák doplnil také další rodinné souvislosti, děkujeme.]


  • obrazy

   img14044.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Arne Novák
   oba kandidovali na funkci rektora Masarykovy univerzity


  • partneři

   Marie Dominiková (Novotná)
   (první manželka, manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 2. 5. 1932) Antonie Dominiková (Nechvilová)
   sňatek: 8. 12. 1934, Brno (Městská rada)
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Rudolf Dominik
   Anna Dominiková (Hádrová)


  • ulice

   Tolstého
   bydliště


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 177, Matrika narozených Boskovice 1872–1893, s. 692.


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 28. 09. 2017

Rudolf Eduard Dominik. Zdroj: www.muni.cz.