Internetová encyklopedie dějin Brna

František Xaver Hodáč

  Prof. JUDr. František Xaver Hodáč


  • * 21.8.1883 Brno – † 10.3.1943 Zlín


  • politik, národohospodář, pedagog, poslanec


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Vynikal rozmanitostí zájmů, značnou povahovou impulzivností, věnoval se mnoha činnostem. Za 1. světové války řídil brněnskou pobočku Mafie.


  • bydliště

   Brno, Údolní 3


  • vzdělání

   slovanské gymnázium v Brně,
   PF UK v Praze (1902 – 13. 7. 1907),
   národohospodářský seminář E. Philippoviche ve Vídni,
   v roce 1911 se habilitoval jako soukromý docent hospodářské politiky, finanční vědy a statistiky na české technice v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   kandidát advokacie (doloženo v roce 1910),
   docent c. k. české vysoké školy technické Františka Josefa v Brně (doloženo v roce 1912),
   řádný profesor Českého vysokého učení technického v Praze

  • politická orientace

   Lidovo-pokroková strana moravská,
   Čs. národní demokracie (jeden z nejbližších spolupracovníků Karla Kramáře, v letech 1929–1935 poslanec Národního shromáždění za tuto stranu),
   Národní sjednocení (1937 zvolen úřadujícím místopředsedou),
   Národní strana jednoty (od listopadu 1938 do března 1939 místopředseda)

  • odborné a zájmové organizace

   Ústřední svaz průmyslníků,
   Hlahol,
   Společnost Národního muzea,
   Společnost přátel Lužice,
   Britská společnost pro Československo,
   Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách,
   Česká společnost národohospodářská aj.


  • hrob

   Praha, Vyšehradský hřbitov, oddělení 15, hrob č. 28


  • poznámky

   Pocházel z rodiny advokáta a známého organizátora kulturního a spolkového života v Brně, pod vlivem kulturního rodinného prostředí vydal ještě za studií sbírku básní a redigoval dva studentské moravskoslezské almanachy.
   V aktivní politické činnosti v Čs. národní demokracii náležel k nejrealističtějším a nejschopnějším politikům, patřil k obhájcům aktivní účasti strany ve vládě; když v únoru 1934 národní demokracie odešla z vlády na protest proti devalvaci koruny, začal se orientovat na spojení s českými fašisty a vytváření nové politické strany - Národního sjednocení. Pod jeho vedením strana opustila fašistické tendence, pokus o navázání vztahů ke skupině Hradu nebyl úspěšný. V mnichovské krizi zaujal Hodáč protikapitulační stanovisko, ale jeho politický vliv už byl slabý.

   PRACOVNÍ ČINNOST:
   - v letech 1905–1906 předseda Ústředního svazu českého studentstva
   - od roku 1911 tajemník Jednoty průmyslníků pro Moravu a Slezsko
   - v červnu 1918 spolu s J. Preissem konstituovali Ústřední svaz českých průmyslníků (byl zde generálním tajemníkem, v letech 1928–1934 člen předsednictva, v průběhu volební kampaně ve volbách v roce 1935 uvolněn ze všech funkcí)
   - v letech 1919–1926 člen bankovního výboru ministerstva financí
   - od roku 1922 místopředseda Konfederace zaměstnaneckých organizací Československé republiky
   - v letech 1926–1929 člen bankovní rady Národní banky československé
   - Československý stát reprezentoval i na mezinárodním poli, zcestoval téměř celou Evropu, navštívil i USA
   - v roce 1919 zvolen členem správního výboru Mezinárodního úřadu práce v Ženevě
   - v letech 1925–1926 generálním komisařem čs. účasti na mezinárodní výstavě dekorativního umění a průmyslu v Paříži
   - v roce 1927 jej Rada Společnosti národů jmenovala členem přípravného výboru pro hospodářskou konferenci (zde zastával v roce 1927 funkci předsedy průmyslové sekce).

   REDAKČNÍ ČINNOST:
   - od roku 1914 redigoval Průmyslový věstník
   - od roku 1926 Obzor národohospodářský.

   PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
   - profesor na technice v Brně
   - od roku 1919 vyučoval na Českém vysokém učení technickém v Praze (v roce 1922 jmenován profesorem).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Adéla (Ada) Hodáčová (Gollová)


  • děti

   Ivan Hodáč
   Nataša (Natálie) Gollová (Hodáčová)


  • rodiče

   František Hodáč
   Gabriela Hodáčová (Kallinová)


  • sourozenci

   Jaroslav Karel Hodáč
   Marie Dvořáková (Hodáčová)


  • ulice

   Údolní
   bydliště (doloženo v letech 1890, 1910 a 1912)


  • autor

   Los, Menš


Aktualizováno: 22. 02. 2020