Franz Joseph Kotulinsky

* 1700 – † 19.9.1765 Brno


důstojník - hejtman špilberské pevnosti (od roku 1734), později zástupce velitele pevnosti a podplukovník


šlechtický titul

svobodný pán


šlechtický predikát

von Kotulin


zajímavé okolnosti

Na jeho šest dětí (i sedmé nenarozené) pamatoval nemalou částkou ve své závěti proslulý špilberský vězeň plukovník baron Franz von Trenck. Kotulinsky, velící důstojník pevnosti, je podepsán jako první mezi svědky Trenckova testamentu z 24. 9. 1749, také ostatními svědky byli zdejší důstojníci.


bydliště

zaměstnání

voják


poznámky

Jako velící důstojník a zástupce oficiálních velitelů pevnosti, zastávajících zároveň i funkci velících generálů (zemských velitelů) na Moravě, prakticky zajišťoval chod špilberské pevnosti od poloviny 30. let a v průběhu 40. let 18. století a výrazně se podílel na její fortifikaci.osoby

Franz von Trenck
ve své závěti pamatoval na Kotulinskeho dětistavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
bydliště


Jiv


Aktualizováno: 30. 01. 2019