prof. MUDr. František Hamza

* 6.3.1868 Kletečná u Humpolce – † 4.6.1930 Brno


lékař a spisovatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

založil první léčebný ústav pro skrofulózní děti v Rakousku-Uhersku v Luži-Košumberku(1901)


zajímavé okolnosti

V letech 1902–1909 byl třikráte zvolen starostou Luže. Během svého působení v úřadu nechal postavit novou školu, založil sirotčinec, zasadil se o zřízení hřbitova a na jeho popud byl vystavěn starobinec.


příčina úmrtí

onkologické onemocnění


bydliště

Kletečná (1868–1897),
Luže (1897–1922),
Brno, Schodová 9


vzdělání

základní v Pelhřimově,
gymnázium v Německém Brodě (1887 maturita),
1888–1897 česká lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (15. 7. promoce)


dílo

zobrazit


zaměstnání

lékař v Luži,
od roku 1901 majitel soukromé léčebny pro skrofulózní děti Luže-Košumberk, kterou koncem roku 1908 z finančních důvodů prodal státu,
v letech 1909–1918 ředitel Královského českého zemského jubilejního ústavu pro děti skrofulosní v Luži,
po 1. světové válce roku 1919 zbaven funkce vrchního ředitele a jmenován přednostou oboru sociálních věci Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (až do roku 1922),
profesor na LF MU v Brně,
zakladatel Ústavu sociálního lékařství


politická orientace

národní socialista


odborné a zájmové organizace

Spolek mediků v Praze,
Spolek lékařů českých,
Okrašlovací spolek v Luži,
spoluzakladatel Ligy proti tuberkulóze (1919),
aktivní v Sokole,
ČČK,
Spolek Domu útěchy v Brně,
Hygienické muzeum v Brně,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Praha 5-Motol, Plzeňská, Urnový háj, oddělení 5


pojmenováno

Hamzova dětská léčebna v Luži-Košumberku


poznámky

Předseda Spolku mediků v Praze.
František Hamza založil první léčebný ústav pro skrofulózní děti v Rakousku-Uhersku v Luži-Košumberku (1901), Šrobárův ústav v Dolním Smokovci (1922), Dětskou plicní léčebnu v Šumperku a v Jevíčku, ozdravovny (Banská Bystrica, Banská Štiavnica), letní osady.
Organizoval protituberkulózní boj v ČSR, spolupracoval s Rockefellerovou nadací.
Založil dispenáže, Ústav sociálního lékařství na LF MU v Brně, Studentský zdravotní ústav v Brně a v Praze (1922), s A. Masarykovou ČČK, Ošetřovnu pro plicně choré železničáře v Brně-Králově Poli (1922).
Je spoluautorem vysokoškolské expozice na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928, autorem Tatranského zákona, Zdravotních desek bytových pro Brno.
Je spoluzakladatelem Spolku Dům útěchy pro stavbu protirakovinné léčebny v Brně na Žlutém kopci (autor stanov Domu útěchy).
Smuteční rozloučení se konalo 7. 6. 1930 v anatomickém ústavu LF MU v Brně, Údolní 73, ve 14 hodin, poté převezen zemřelý ke zpopelnění.

partneři

Julie Hamzová (Závodská)
sňatek: 30. 10. 1897ulice

Schodová
bydliště doložené v letech 1922–1930


události

21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy
zasloužil se o vznik spolku Dům útěchy
4. 3. 1922
Založení Studentského zdravotního ústavu v Brně
měl hlavní zásluhu na založení ústavu, vypracoval jeho první stanovy


související odkazy

Lin, Jord


Aktualizováno: 30. 05. 2020