Internetová encyklopedie dějin Brna

František Hamza

  prof. MUDr. František Hamza


  • * 6.3.1868 Kletečná u Humpolce – † 4.6.1930 Brno


  • lékař a spisovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   založil první léčebný ústav pro skrofulózní děti v Rakousku-Uhersku v Luži-Košumberku(1901)

  • zajímavé okolnosti

   V letech 1902–1909 byl třikráte zvolen starostou Luže. Během svého působení v úřadu nechal postavit novou školu, založil sirotčinec, zasadil se o zřízení hřbitova a na jeho popud byl vystavěn starobinec.

  • příčina úmrtí

   onkologické onemocnění


  • bydliště

   Kletečná (1868–1897),
   Luže (1897–1922),
   Brno, Schodová 9


  • vzdělání

   základní v Pelhřimově,
   gymnázium v Německém Brodě (1887 maturita),
   1888–1897 česká lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (15. 7. promoce)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   lékař v Luži,
   od roku 1901 majitel soukromé léčebny pro skrofulózní děti Luže-Košumberk, kterou koncem roku 1908 z finančních důvodů prodal státu,
   v letech 1909–1918 ředitel Královského českého zemského jubilejního ústavu pro děti skrofulosní v Luži,
   po 1. světové válce roku 1919 zbaven funkce vrchního ředitele a jmenován přednostou oboru sociálních věci Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (až do roku 1922),
   profesor na LF MU v Brně,
   zakladatel Ústavu sociálního lékařství

  • politická orientace

   národní socialista

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek mediků v Praze,
   Spolek lékařů českých,
   Okrašlovací spolek v Luži,
   spoluzakladatel Ligy proti tuberkulóze (1919),
   aktivní v Sokole,
   ČČK,
   Spolek Domu útěchy v Brně,
   Hygienické muzeum v Brně,
   Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Praha 5-Motol, Plzeňská, Urnový háj, oddělení 5

  • pojmenováno

   Hamzova dětská léčebna v Luži-Košumberku


  • poznámky

   Předseda Spolku mediků v Praze.
   František Hamza založil první léčebný ústav pro skrofulózní děti v Rakousku-Uhersku v Luži-Košumberku (1901), Šrobárův ústav v Dolním Smokovci (1922), Dětskou plicní léčebnu v Šumperku a v Jevíčku, ozdravovny (Banská Bystrica, Banská Štiavnica), letní osady.
   Organizoval protituberkulózní boj v ČSR, spolupracoval s Rockefellerovou nadací.
   Založil dispenáže, Ústav sociálního lékařství na LF MU v Brně, Studentský zdravotní ústav v Brně a v Praze (1922), s A. Masarykovou ČČK, Ošetřovnu pro plicně choré železničáře v Brně-Králově Poli (1922).
   Je spoluautorem vysokoškolské expozice na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928, autorem Tatranského zákona, Zdravotních desek bytových pro Brno.
   Je spoluzakladatelem Spolku Dům útěchy pro stavbu protirakovinné léčebny v Brně na Žlutém kopci (autor stanov Domu útěchy).
   Smuteční rozloučení se konalo 7. 6. 1930 v anatomickém ústavu LF MU v Brně, Údolní 73, ve 14 hodin, poté převezen zemřelý ke zpopelnění.


  • obrazy

   img10186.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Dunděra


  • partneři

   Julie Hamzová (Závodská)
   sňatek: 30. 10. 1897


  • děti

   Miloš Hamza
   Jaromír Hamza
   Božej Hamza


  • ulice

   Schodová
   bydliště doložené v letech 1922–1930


  • události

   21. 6. 1928
   Ustavující schůze spolku Dům útěchy
   zasloužil se o vznik spolku Dům útěchy
   4. 3. 1922
   Založení Studentského zdravotního ústavu v Brně
   měl hlavní zásluhu na založení ústavu, vypracoval jeho první stanovy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Lin, Jord


Aktualizováno: 30. 05. 2020

František Hamza. Zdroj: XXII. výroční zpráva o činnosti spolku Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně za správní rok 1930, v Brně 1931, s. 13.