MUDr. Vladimír Zapletal

* 21.5.1900 Morkovice u Kroměříže – † 3.2.1983 Brno


lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v zahraničí, znalec dějin zdravotnictví, lékařství, zvěrolékařství; pořídil na 900 záznamů o moravských lékařích; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Hlavní zájem soustředil na výzkum života a díla J. E. Purkyně a Paracelsa. Je autorem stálých výstav o J. E. Purkyněm v Libochovicích a o Paracelsovi na Krumlovském zámku.
Zapletalův archiv spravuje Zemský archiv Brno (dlouho byl uložen v Budišově).
Pozornost věnoval i osobnostem a kulturním dějinám Kroměřížska; znám je jako moravský historik lékařství; pečlivý sběratel, bibliofil, milovník knih. Zanechal po sobě bohatou odbornou knihovnu.


bydliště

Brno:
- Falkensteinerova 58
- Všetičkova 16


vzdělání

gymnázium v Kroměříži,
Lékařská fakulta UK v Praze (1925 promoce), 1957–1958 pokus o habilitaci pro obor dějiny lékařství, ale univerzitní radou (asi z politických důvodů) neprošel


dílo

zobrazit


zaměstnání

lékař v Kroměříži, v Olomouci, v Boskovicích, v Tišnově,
od roku 1929 Brno: úřední lékař ve veřejném zdravotnictví Zemského úřadu v Brně (1945), vrchní zdravotní rada na KNV v Brně


politická orientace

bezpartijní


odborné a zájmové organizace

zakladatel Kroužku přátel historie lékařství v Olomouci (1954) a v Brně (1958) - pozdější Společnost pro dějiny věd a techniky,
Svaz bojovníků za svobodu,
Sokol,
Československá biologická společnost,
Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Antropologická společnost


hrob

poznámky

Za okupace se zapojil do odboje v Obraně národa (zemské vedení); podílel se na distribuci ilegálního tisku, ale také na vytváření únikových tras z Prahy přes Brno na Slovensko. V Brně přijímal osoby vyslané ilegálními pracovníky z Prahy, zajišťoval zde jejich vybavení a další přesun na moravsko-slovenskou hranici.


ulice

Falkensteinerova
bydliště (dnes Gorkého) Všetičkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Lin


Aktualizováno: 03. 05. 2022