Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Zapletal

  MUDr. Vladimír Zapletal


  • * 21.5.1900 Morkovice u Kroměříže – † 3.2.1983 Brno


  • lékař, organizátor lékařského života; znalec dějin přírodních věd uznávaný v zahraničí, znalec dějin zdravotnictví, lékařství, zvěrolékařství; pořídil na 900 záznamů o moravských lékařích; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Hlavní zájem soustředil na výzkum života a díla J. E. Purkyně a Paracelsa. Je autorem stálých výstav o J. E. Purkyněm v Libochovicích a o Paracelsovi na Krumlovském zámku.
   Zapletalův archiv spravuje Zemský archiv Brno (dlouho byl uložen v Budišově).
   Pozornost věnoval i osobnostem a kulturním dějinám Kroměřížska; znám je jako moravský historik lékařství; pečlivý sběratel, bibliofil, milovník knih. Zanechal po sobě bohatou odbornou knihovnu.


  • bydliště

   Brno:
   - Falkensteinerova 58
   - Všetičkova] 16


  • vzdělání

   Lékařská fakulta v Praze (1925 promoce), 1957–1958 pokus o habilitaci pro obor dějiny lékařství, ale univerzitní radou (asi z politických důvodů) neprošel


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   lékař v Kroměříži, v Olomouci, v Boskovicích, v Tišnově,
   od roku 1929 Brno: úřední lékař ve veřejném zdravotnictví Zemského úřadu v Brně (1945), vrchní zdravotní rada na KNV v Brně

  • politická orientace

   bezpartijní

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel Kroužku přátel historie lékařství v Olomouci (1954) a v Brně (1958) - pozdější Společnost pro dějiny věd a techniky,
   Svaz bojovníků za svobodu,
   Sokol,
   Československá biologická společnost,
   Moravskoslezská akademie věd přírodních,
   Antropologická společnost


  • poznámky

   Za okupace se zapojil do odboje v Obraně národa (zemské vedení); podílel se na distribuci ilegálního tisku, ale také na vytváření únikových tras z Prahy přes Brno na Slovensko. V Brně přijímal osoby vyslané ilegálními pracovníky z Prahy, zajišťoval zde jejich vybavení a další přesun na moravsko-slovenskou hranici.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Zapletalová (Blažková)


  • rodiče

   Jan Zapletal


  • ulice

   Falkensteinerova
   bydliště (dnes Gorkého) Všetičkova
   bydliště


  • autor

   Lin


Aktualizováno: 29. 01. 2019