Encyklopedie dějin města Brna

Karl Norbert Mrasek

  Karl Norbert Mrasek


  • * 9.5.1892 Brno – † 26.4.1985 Darmstadt (Německo)


  • spisovatel, básník a dramatik


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-uherská monarchie


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1916 mu v Lipsku vyšla jeho první kniha - svazek novel Sankt Georg mit dem Drachen.
   Od té doby se věnoval literární činnosti - psal básně, novely, romány a divadelní hry. Zajímal se také o pověsti a příběhy spjaté s Brnem a literárně je zpracoval v knížce Histörchen aus dem alten Brünn.
   Po odsunu Němců z Československa se dostal do Lince v Rakousku a odtud do Německa (nejprve žil v okolí Fuldy, od roku 1963 v Darmstadtu ve spolkové zemi Hesensko). V Německu se zapojil do činnosti sudetoněmeckých krajanských organizací, byl např. zemským kulturním referentem Sudetoněmeckého krajanského sdružení či zástupcem předsedy spolku brněnských Němců Bruna.


  • čestný občan

   čestné občanství města Darmstadt (1962)


  • vzdělání

   studoval na právnické fakultě vídeňské univerzity, ale studia kvůli předčasné smrti svého otce nedokončil

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1928 obdržel moravskou literární cenu


  • dílo

   zobrazit - Sankt Georg mit dem Drachen. Leipzig 1916.
   - Der Schönheitsucher. Cassel 1923.
   - Vom Erleben. Gedichte. Cassel 1924.
   - Histörchen aus dem Alten Brünn. Nikolsburg 1928.
   - Die Säumerglocke: eine Böhmerwaldnovelle. Brünn 1931.
   - Meister Inkognito: ein Janusbuch bald ernst, bald heiter. Brünn 1934(?).
   - Der Raub im Blick. Brünn 1942(?).
   - Balthasar und die Bischöfe. Regensburg 1966.


  • zaměstnání

   úředník, umělecký a divadelní referent

  • odborné a zájmové organizace

   "Bruna" - Heimatverband der Brünner,
   Sudetendeutsche Landsmannschaft


  • prameny, literatura

   zobrazit "Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému"
   "Kohoutí kříž"
   "Brünner Köpfe. Lebensbilder bedeutender Frauen und Männer unserer Heimatstadt. Stuttgart 1988"


  • autor

   Kos


Aktualizováno: 09. 05. 2009