Jaroslav Baláč

* 18.3.1900 Křižanov (okres Žďár nad Sázavou) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

zaměstnání

holič


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 5. 7. 1942, číslo kremace 6142, zapsáno do matriky zemřelých na základě oznámení gestapa z 1. 7. 1942partneři

Marie Baláčová (Janíková)
sňatek: 19. 2. 1928, Moravský Písekulice

Franz-Schubert-Strasse - třída Franze Schuberta
v domě č. 1 sídlo holičství (v roce 1939) Freiherr-von-Neurath-Strasse - třída Svobodného pána šlechtice von Neuratha
bydliště v době úmrtí (dnes Milady Horákové) Nová
v domě číslo 17 měl sídlo holičství (doloženo v roce 1928)


události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/v
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 04. 01. 2022