Jan Směřička

* 1.3.1897 Čejkovice (okres Hodonín) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Čejkovice čp. 206 (rodný dům),
Hodonín čp. 6 (doloženo v roce 1920),
Brno-Židenice, U lázní + Štursovo náměstí 79


zaměstnání

dozorce velkostatku v Hodoníně, válečný invalida (doloženo v roce 1920),
prodavač novin,
dělník (v době úmrtí)


poznámky

Snad zapojen v odboj KSČ, protože tato organizace využívala povolání prodavačů tisku jako ilegální přepážku nebo k distribuci stranického tisku.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 5. 7. 1942, číslo kremace 6145, zapsáno do matriky úmrtí na základě oznámení gestapa z 1. 7. 1942.partneři

Františka Směřičková (Kůřilová)
sňatek: 12. 10. 1920, Čejkoviceulice

U lázní + Štursovo náměstí
bydliště v době úmrtí (dnes Bubeníčkova)


události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/z
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 04. 01. 2022