Antonín Pavel

* 2.4.1895 Kokonín (dnes Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou) – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 9. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno, Spinnergasse 5


zaměstnání

dělník (pomocný tesař)


poznámky

Zapojen v odboji KSČ.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 2. 10. 1941, číslo kremace 5185.ulice

Spinnergasse - Přadlácká
bydliště (dnes Přadlácká)


události

2. 10. 1941
Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 c
30. 9. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)
popraven


související odkazy

matriční záznam úmrtí Antonína Pavla


Menš


Aktualizováno: 10. 04. 2023