Robert Masný

* 22.11.1912 Heřmanice (dnes Ostravy) – † 1.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Muglinov čp.245


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v památníku obětí druhé světové války v Hrabyni


zaměstnání

horník


poznámky

Důvodem popravy zapojení v odboji KSČ.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 10. 1941.události

2. 10. 1941
Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 st
1. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října)
popraven


Menš


Aktualizováno: 21. 11. 2020