Vilém Tocháček

* 28.5.1893 Křenov (dnes Křtěnov, okres Blansko) – † 1.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Křenov čp. 35 (rodný dům), čp. 23 (doloženo v roce 1924),
Šitbořice čp. 385


zaměstnání

mlynář v Křenově (doloženo v roce 1924)


odborné a zájmové organizace

SDH v Křenově


poznámky

odstěhoval se s rodinou na začátku okupace do Šitbořic, protože v okolí Křtěnova pracovalo hodně mlýnů, na udání zatčen brněnským gestapem 28. 9. 1941 v Křtěnově, převezen do Kounicových kolejí, kde byl popraven pro hospodářskou sabotáž, zpopelněn v Krematoriu města Brna 3. 10. 1941partneři

Anna Tocháčková (Kintrová)
sňatek: 11. 2. 1924, Brno (kostel Neposkvrněného početí P. Marie na Křenové)události

2. 10. 1941
Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 n
1. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října)
popraven


Menš


Aktualizováno: 23. 05. 2018