Internetová encyklopedie dějin Brna

Joseph Terzi

  polní strážmistr Joseph Terzi


  • – † 22.8.1773


  • voják, prozatímní velící generál na Moravě (1743–1746)


  • šlechtický titul

   svobodný pán


  • zajímavé okolnosti

   velitel jedné ze tří brigád hájících Brno při pruské blokádě města v roce 1742


  • dílo

   Plukovník pěšího pluku, povýšený v listopadu 1741 do generálské hodnosti polního strážmistra, velel posádce olomoucké pevnosti.
   Po kapitulaci pevnosti odtáhl s posádkou do Brna (1. 1. 1742), kde se pak podílel na obraně města při pruské blokádě jako velitel jedné ze tří brigád.
   Po úmrtí velícího generála Moravy polního maršála Seherra-Thosse v lednu 1743 byl ustaven jako prozatímní velící generál na Moravě a velitel špilberské pevnosti. Pod jeho velením pak probíhala závěrečná etapa budování brněnské barokní pevnosti, řízená zemským inženýrem plukovníkem Rochepinem. Brno opustil počátkem roku 1746, později povýšen na polního podmaršála (1752).


  • zaměstnání

   voják


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 18. 08. 2018