Internetová encyklopedie dějin Brna

Vincenc Jelínek

  prof. MVDr. Vincenc Jelínek


  • * 19.11.1896 Třešť – † 20.8.1962 Brno


  • patologický anatom, v letech 1949–1952 rektor Vysoké školy veterinární, zakladatel veterinární patologické fyziologie, zakladatel československé školy leptospirologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   1910–1911 česká měšťanská škola v Třešti,
   1911–1916 česká státní reálka v Telči,
   1918 Tierarztliche Hoschule Wien,
   1919–1923 Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (1924 promován doktorem veterinární medicíny; 1946 docent, 1948 profesor)

  • vyznamenání a pocty

   dekret ministra národní obrany ze dne 18. 3. 1948, jímž se vyslovuje dík a uznání za záslužnou spoluúčast a podporu partyzánského hnutí směřujícího k osvobození Československa

  • jiné pocty

   přípisem ONV v Uherském Brodě č. 1450-IX/vet. ze dne 22. 9. 1948 tlumočen dík za usilovnou odbornou a kulturní práci


  • zaměstnání

   demonstrátor patologicko-anatomického ústavu VŠZv. (asistent tamtéž),
   veterinární komisař ve Státním seroterapeutickém a diagnostickém ústavu v Ivanovicích na Hané,
   veterinární komisař v Moravské Třebové,
   vrchní veterinární komisař v Uherském Brodě,
   vedoucí katedry patologické morfologie a fyziologie VŠV

  • politická orientace

   KOSTUFRA - komunistická studentská frakce, KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   Československá akademie zemědělských věd


  • obrazy

   img4570.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Emílie Jelínková (Nekudová)
   sňatek: 29. 3. 1926 v Brně


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 16. 08. 2014

Vincenc Jelínek. Historia medicinae veterinariae - Významní představitelé veterinární medicíny (I. díl). Pardubice 1966.