prof. Ing. Dr. Aleš Bláha

* 26.6.1906 Nové Město na Moravě – † 18.4.1986 Brno


elektrotechnik a vysokoškolský profesor, jehož vědecký zájem se dotýkal vysokého napětí, elektrického oblouku, katodových oscilografů (z této oblasti se pak vyvinula elektronová optika), vakuové techniky, kosmonautiky a dalších oblastí
dítě osobnosti: prof. PhDr. Inocenc Arnošt Bláha


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Neumannova 32
- Zachova 11


vzdělání

nižší reálka - Nové Město na Moravě (do roku 1920),
vyšší střední škola - Dijon (1923 maturita),
ČVŠT v Brně (2. státní zkouška v roce 1928),
ČVŠT v Brně - 1931 doktorát (práce: Jednoduché elektrické stavy na venkovním vedení, kontrolované na vedení umělém),
habilitace na docenta pro obor Vysoké napětí (1934)


dílo

Na přelomu 40. a 50. let 20. století dokázal Bláha na ÚTEE v Brně vybudovat tři pracoviště - zkušebnu vysokého napětí na Výstavišti v Brně, vědeckou dílnu na Husově ulici a výzkumné středisko Tesla-Elektronik při ÚTEE.
Výběr z Bláhovy rozsáhlé vědecké tvorby je uveřejněn ve studii Král-Skákalová (2011).


zaměstnání

1928–1931 asistent a konstruktér Ústavu konstrukční elektrotechniky ČVŠT v Brně,
1931–1933 pobyt ve Francii,
výuka na ČVŠT v Brně,
1935–1946 Škodovy závody Plzeň, Praha a Brno,
1946–1951 Vysoká škola technická Dra E. Beneše v Brně,
od roku 1952 Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě


odborné a zájmové organizace

člen Československého svazu elektrotechnického, Masarykovy akademie práce, CIGRE, Société francaise des Électriciens, Société francaise des Radioélectriciensosoby

partneři

Zdenka Bláhová (Křížová)
sňatek: 7. 12. 1936
ulice

Neumannova
bydliště 30. léta Zachova
bydliště


události

28. 1. 2013
Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
profesor Josefa Dadoka


související odkazy

Kal, blat


Aktualizováno: 24. 01. 2020