Doc. Ing. Gustav Dostál

* 25.7.1862 Prostějov – † 22.5.1935 Brno


zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

honorovaný docent encyklopedie stavebního inženýrství, zemský stavební ředitel a přednosta moravského zemského stavebního úřadu


bydliště

Brno, Veveří 52


vzdělání

1872–1879 Česká reálná škola v Prostějově,
1879–1884 Česká vysoká škola technická v Praze


dílo

Vypracoval různé projekty pro stavební výbor, regulační plány řek Dyje a Moravy.
Ve "Zprávách spolku inženýrů v Brně" a v časopise "Naše obec" publikoval práce o udržování silnic. Pořádal veřejné přednášky na téma silničního provozu. Vypracoval instrukce pro silniční výbory na Moravě o stavbě a udržování silnic.
Od roku 1912 byl členem zkušební komise pro druhou státní zkoušku na ČVUT v Brně.
V letech 1921–1928 byl přednostou oddělení pro stavební ruch při zemské správě politické v Brně, kde se uplatnil při zdolávání bytové nouze.
V roce 1928 odešel do důchodu.


zaměstnání

1885–1886 u stavitele a geometra Šímy ve Vysokém Mýtě,
1886–1888 stavba železnice Prostějov–Třebovice,
1888–1889 vyměřování řeky Dyje,
od roku 1889 u moravského zemského výboru v technických oborech,
od roku 1907 docent na ČVŠT v Brně,
od roku 1913 znalec pro stavbu silnic u zemského soudu v Brněpojmenované ulice

Dostálova (Stránice)partneři


ulice

Veveří
bydliště


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9514, Matrika narozených Prostějov - u sv. Kříže 1860–1867, s. 129.Aktualizováno: 17. 05. 2017