Pavel Blatný

* 14.9.1931 Brno – † 20.1.2021 Brno


hudební skladatel hudby klasické, ale i muzikálové, divadelní a filmové, psal i skladby pro smíšené soubory klasických i jazzových hudebníků


národnost

česká


státní příslušnost

Česká republika


zajímavé okolnosti

Skladbě se věnoval už od dětství. Jeho vzory byli Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev a Igor Stravinskij.
Jeho kompozice řazené k tzv. třetímu proudu našly ohlas i v zahraničí. Ke známým skladbám patří např. „Studie pro čtvrttónovou trubku“.
Věnoval se i literární tvorbě a publicistice, psal fejetony nejen na hudební témata.


bydliště

Brno, Starobrněnská 19/21


cena města

Brna, hudba (1999)


vzdělání

brněnská konzervatoř (studium hry na klavír, dirigování a skladby),
hudební věda na brněnské univerzitě,
žák Pavla Bořkovce (toto studium jen zvýraznilo Blatného zálibu v neoklasicismu, která určila i jeho první kompoziční etapu)


vyznamenání a pocty

Cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (za kantátu Vrba), 1981,
Cena Leoše Janáčka (za kantátu Štědrý večer), 1984,
Anfiteatro d'argento (Neapol), 1989,
Cena města Brna, 2000


dílo

zobrazit


zaměstnání

od 60. let 20. století pracoval v brněnském televizním studiu jako hudební režisér, dramaturg a vedoucí hudební redakce,
spolupracoval i s Českým rozhlasem Brno


odborné a zájmové organizace

Klub moravských skladatelů


hrob

poznámky

(podklady pro zpracování tohoto hesla poskytl sám pan Pavel Blatný)prameny, literatura

osoby

Magdalena Blahušiaková
interpretovala jeho dílo Ivan Blatný
bratranec Lubomír Koželuha
pedagog Roman Ráž
přítel Milan Slimáček
spolupráceulice

Starobrněnská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

17. 9. 1922
Ustavení Klubu moravských skladatelů v Brně
zasloužil se o obnovení Klubu moravských skladatelů


Jis, LucKub


Aktualizováno: 25. 02. 2022