JUDr. Václav Dolanský

* 28.9.1908 Brno


právník


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

„Rozsudkem státní prokuratury v Praze z 13. 8. 1952 č. 6 SPt-I-113/51 odsouzen pro trestný čin podle § 35/2 zákona č. 231/48 Sb. k trestu odnětí svobody v trvání 2 1/2 roku a k propadnutí 1/3 jmění.“ (poznámka v matrice doktorů Karlovy univerzity -Menš).


vzdělání

české státní gymnázium v Brně (1927 maturita),
1927/1928 a 1928/1929 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, poté Právnická fakulta Univerzity Karlovy (30. 3. 1933 promoce)


zaměstnání

mj. předmanželská poradna v Jičíně


poznámky

V 50. letech 20. století vězněn, po propuštění pracoval na podřadných místech v dolech. Rehabilitován v roce 1968.

Menš, Lik, Kal


Aktualizováno: 12. 05. 2020