Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Čáslava

  Jan Čáslava


  • * 6.12.1905 Viničné Šumice, okr. Brno-venkov – † 17.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Viničné Šumice čp. 140


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války ve Viničných Šumicích a na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově v Pozořicích


  • zaměstnání

   zednický pomocník

  • politická orientace

   KSČ


  • poznámky

   Zapojen v odboji KSČ. Byl členem okresní rousínovské stranické organizace, která jako jediná přistoupila po 22. 6. 1941 k ozbrojeným akcím na Brněnsku, šlo o jakýsi předstupeň partyzánské skupiny.
   V polovině září 1941 členové této rousínovské stranické skupiny poškodili několikrát telefonní a telegrafní vedení v okolí železniční trati, poškodili dálnopisný kabel a chystali se vyhodit železniční mosty na trati.
   V jejich řadách působil již delší dobu jako údajná spojka z vyššího stranického orgánu Ernst Florián (ve skutečnosti příslušník gestapa) a v okamžiku, kdy se tito komunisté rozhodli bojově vystoupit, byli všichni ti, kteří neuprchli do lesa, pozatýkáni, včetně Jana Čáslavy.
   Jan Čáslava byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 10. 1941.


  • prameny, literatura


  • události

   18. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně 17. 10. 1941
   v protokolu uveden pod číslem 3762f
   17. 10. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 17. října)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 29. 08. 2014