Jan Čáslava

* 6.2.1905 Velešovice (okres Brno-venkov) – † 17.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 17. 10. 1941 podle nařízení o výjimečném stavu pro přípravu velezrady a sabotáže k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Velešovice čp. 172 (doloženo v roce 1929),
Viničné Šumice čp. 140


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války ve Viničních Šumicích a na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově v Pozořicích


zaměstnání

zedník ve Velešovicích (doloženo v roce 1929)


politická orientace

KSČ


poznámky

Zapojen v odboji KSČ. Byl členem okresní rousínovské stranické organizace, která jako jediná přistoupila po 22. 6. 1941 k ozbrojeným akcím na Brněnsku, šlo o jakýsi předstupeň partyzánské skupiny.
V polovině září 1941 členové této rousínovské stranické skupiny poškodili několikrát telefonní a telegrafní vedení v okolí železniční trati, poškodili dálnopisný kabel a chystali se vyhodit železniční mosty na trati.
V jejich řadách působil již delší dobu jako údajná spojka z vyššího stranického orgánu Ernst Florián (ve skutečnosti příslušník gestapa) a v okamžiku, kdy se tito komunisté rozhodli bojově vystoupit, byli všichni ti, kteří neuprchli do lesa, pozatýkáni, včetně Jana Čáslavy.
Jan Čáslava byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 18. 10. 1941.partneři

Marie Čáslavová (Pospíšilová)
sňatek: 10. 2. 1929, Pozořiceudálosti

18. 10. 1941
Zápis popravených v Brně 17. 10. 1941
v protokolu uveden pod číslem 3762f
17. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 17. října)
popraven


Menš, Kopin


Aktualizováno: 25. 05. 2021