Internetová encyklopedie dějin Brna

Vincenz Eduard Milde

  Dr. phil. et theol. Vincenz Eduard Milde


  • * 11.5.1777 Brno – † 14.3.1853 Vídeň (Rakousko)


  • pedagog, kněz a arcibiskup vídeňský


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • bydliště

   Brno, Panenská 3,
   Olomouc, Litoměřice, Vídeň


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   filozofie v Olomouci a ve Vídni,
   ve Vídni studoval také teologii, studium dokončil v roce 1789
   (po studiích nedosáhl ještě věku, ve kterém by mohl být svěcen na kněze, a proto byl jmenován prefektem a korepetitorem v kněžském semináři, dokud nedosáhl 23. roku věku – předepsaného kanonického věku, současně v této době vyučoval jako katecheta na škole ve vídeňském Altlerchenfeldu)


  • dílo

   byl uznávaným pedagogem a jeho císaři dedikovaná německy psaná „Učebnice všeobecného vychovatelství“ se stala oficiální příručkou pro výchovu v podunajské monarchii


  • zaměstnání

   působil ve Vídni jako kaplan, od roku 1802 jako katecheta na dívčí škole u kostela sv. Anny,
   od roku 1804 učitel náboženství na reálce a AVU,
   roku 1805 byl jmenován dvorním kaplanem a 1806 jej František II., který oceňoval jeho znalosti pedagogiky a orientálních jazyků, jmenoval docentem na nově zřízené stolici pedagogiky na univerzitě,
   v roce 1814 byl jmenován čestným kanovníkem při Svatoštěpánské metropolitní kapitule ve Vídni,
   v letech 1823–1832 biskup litoměřické diecéze,
   arcibiskup vídeňský (od roku 1834)


  • hrob

   Vídeň, dóm sv. Štěpána


  • poznámky

   Arcibiskup Milde na své působení v Litoměřicích nikdy nezapomněl a litoměřickému semináři odkázal 10 tisíc zlatých.
   Ve své závěti dále požádal, aby jeho srdce bylo slavnostně uloženo ve stříbrné schránce do pilíře oltáře Panny Marie Bolestné v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Tak se i stalo 5. dubna 1853. Toto místo je zakryto a označeno pamětní deskou s latinským nápisem „Orate pro me“ („Modlete se za mě“).


  • obrazy

   img9268.jpg


  • prameny, literatura


  • ulice

   Panenská
   rodný dům


  • osoba na objektech

   V. E. Milde
   pamětní deska: Panenská 3/01


  • události

   4. 2. 1919
   Odstranění pamětní desky v Panenské ulici


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Ma


Aktualizováno: 19. 10. 2016

Vedutka: Alois Gödel, Rodný dům Mildeho, Panenská 3, kresba tužkou na papíře, před r. 1900. MuMB sbírky, inv. č. 2586.