Dr. phil. et theol. Vincenz Eduard Milde

* 11.5.1777 Brno – † 14.3.1853 Vídeň (Rakousko)


pedagog, kněz a arcibiskup vídeňský


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


bydliště

Brno, Panenská 3,
Olomouc, Litoměřice, Vídeň


vzdělání

gymnázium v Brně,
filozofie v Olomouci a ve Vídni,
ve Vídni studoval také teologii, studium dokončil v roce 1789
(po studiích nedosáhl ještě věku, ve kterém by mohl být svěcen na kněze, a proto byl jmenován prefektem a korepetitorem v kněžském semináři, dokud nedosáhl 23. roku věku – předepsaného kanonického věku, současně v této době vyučoval jako katecheta na škole ve vídeňském Altlerchenfeldu)


dílo

byl uznávaným pedagogem a jeho císaři dedikovaná německy psaná „Učebnice všeobecného vychovatelství“ se stala oficiální příručkou pro výchovu v podunajské monarchii


zaměstnání

působil ve Vídni jako kaplan, od roku 1802 jako katecheta na dívčí škole u kostela sv. Anny,
od roku 1804 učitel náboženství na reálce a AVU,
roku 1805 byl jmenován dvorním kaplanem a 1806 jej František II., který oceňoval jeho znalosti pedagogiky a orientálních jazyků, jmenoval docentem na nově zřízené stolici pedagogiky na univerzitě,
v roce 1814 byl jmenován čestným kanovníkem při Svatoštěpánské metropolitní kapitule ve Vídni,
v letech 1823–1832 biskup litoměřické diecéze,
arcibiskup vídeňský (od roku 1834)


hrob

Vídeň, dóm sv. Štěpána


poznámky

Arcibiskup Milde na své působení v Litoměřicích nikdy nezapomněl a litoměřickému semináři odkázal 10 tisíc zlatých.
Ve své závěti dále požádal, aby jeho srdce bylo slavnostně uloženo ve stříbrné schránce do pilíře oltáře Panny Marie Bolestné v litoměřické katedrále sv. Štěpána. Tak se i stalo 5. dubna 1853. Toto místo je zakryto a označeno pamětní deskou s latinským nápisem „Orate pro me“ („Modlete se za mě“).
ulice

Panenská
rodný dům


osoba na objektech

V. E. Milde
pamětní deska: Panenská 3/01


události

4. 2. 1919
Odstranění pamětní desky v Panenské ulici


související odkazy

Menš, Ma


Aktualizováno: 19. 10. 2016