akad. arch. Ing. Lev Krča

* 25.5.1902 Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou) – † 27.4.1945 Velká Bíteš (okres Žďár nad Sázavou)


architekt; sportovec-atletika, lyžování; sportovní fotograf; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběť osvobozovacích bojů


pseudonym

Čučka


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

znalec sportovní architektury (americké a švédské sportovní stavitelství). Projektoval atletický stadion v Brně-Králově Poli


příčina úmrtí

při bombardování


bydliště

Velká Bíteš,
Brno,
Nové město na Moravě


vzdělání

1928–1931 Akademie výtvarných umění v Praze (u profesora Josefa Gočára)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 (udělen in memoriam 1946 prezidentem Ludvíkem Svobodou)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí obou světových válek ve Velké Bíteši


zaměstnání

společný ateliér s J. Kinclem a S. Tobkem (1931–1938),
publikoval v časopise Architektura


odborné a zájmové organizace

Sokol,
SK Moravská Slavia,
Levá fronta (od roku 1931),
Asociace akademických architektů (od roku 1931),
Sdružení architektů (od roku 1931),
Svaz Socialistických architektů (od roku 1933)


hrob

Velká Bíteš


poznámky

Odbojová činnost. Jako aktivní sportovec (vedoucí představitel smíchovského Sokola) jezdil lyžovat do Studnice u Nového Města na Moravě (penzion Cyrila Musila), kde byl zapojen do vznikající odbojové sítě budoucího Přípravného revolučního výboru (Rady tří) pod krycím jménem „Tygr" a „Zima". Fungoval jako spojka do Prahy a na Orlicko (organizace R. Gaksche „CH“), kde obstarával mj. pro Radu tří potravinové lístky. Koncem okupace žil v ilegalitě ve Velké Bíteši a byl zástupcem velitele bítešského oddílu R3-Rak.
Zahynul 27. dubna 1945 při bombardování Velké Bíteše. Jeho bratr Bohumil Krča, legionář z 1. světové války, byl ve Velké Bíteši zapojen na podzim 1939 do ON a v odboji Rady tří pracovala jako spojka také jeho švagrová Marie Krčová (krycí jméno Karla).
Na pomníku obětí první a druhé světové války ve Velké Bíteši je uveden mezi obětmi náletu 9. 5. 1945 (-Menš).osoby

Hugo Foltýn
spolupracovník v projektování stadionu Jaroslav Kincl
spolupracovník Marie Krčová
švagrová
osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Kudelova 8/01


události

10. 4. 2020
Výstava "Lev Krča a Stanislav Tobek - tvůrci (nejen) sokoloven" 8. 11. 1925
III. ročník závodu v lesním běhu Moravské Slavie
3. místo v seniorech


MJ


Aktualizováno: 06. 05. 2020