prof. PhDr. Arne Novák

* 2.3.1880 Litomyšl (okres Svitavy) – † 26.11.1939 Polička (okres Svitavy)


literární historik a profesor literatury na FF MU v Brně


rodné jméno

Arnošt František Marie Novák


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Syn spisovatelky Terezy Novákové a klasického filologa dr. Josefa Nováka.
Dílo A. Nováka zpřístupnila na internetu knihovna FF MU - http://knihovna.phil.muni.cz/arne-novak.


bydliště

Brno:
- Sirotčí (dnes Grohova) 20
- Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse - Údolní + Dra Bedřicha Macků (dnes Údolní) 19

letní sídlo v Proseči u Skutče


vzdělání

1890–1895 gymnázium v Litomyšli,
1895–1898 gymnázium v Praze,
1898–1902 FF UK v Praze (obor bohemistika a germanistika),
1900–1901 univerzita v Berlíně,
1906 habilitace na FF UK v Praze (z dějin německé literatury),
1911 venia docendi rozšířena na FF UK v Praze o dějiny české literatury,
1920 profesura na FF MU v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

středoškolský profesor České státní reálky v Praze na Starém Městě,
soukromý docent FF UK v Praze,
1920 řádný profesor pro obor česká literatura na FF MU v Brně, ředitel Semináře pro slovanskou filologii,
1924–1925 děkan FF MU v Brně, 1938/1939 a od 12. 1. 1939 rektor MU


odborné a zájmové organizace

dopisovatel Lidových novin,
člen ČSAVU,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 32, hrob č. 115 (na náhrobku byla socha Vítěze od Jana Štursy /1880–1925/ z roku 1921, ta byla v 90. letech 20. století odcizena a dosud chybí)


poznámky

křestní jméno Arnošt změnil na Arne podle norského spisovatele Arne Gaborgapojmenované ulice

Arne Nováka (Veveří)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Rudolf Dominik
oba kandidovali na funkci rektora Masarykovy univerzity Rajmund Habřina
žák Jan Haluza
přítel Čestmír Jeřábek
přítel Zdenka Jeřábková

další osoby (13)...


ulice

Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse - Údolní + Dra Bedřicha Macků
bydliště v letech 1934–1935 (dnes Údolní 17) Sirotčí
bydliště


osoba na objektech

A. Novák
pamětní deska: Arne Nováka 1/05


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
literární historik a profesor; místo posledního odpočinku


události

15. 11. 2021
Odhalení pamětní desky prof. PhDr. Arne Nováka
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity
15. 11. 2021
Oslavy 100 let od zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity
25. 5. 1939
Pohřeb spisovatele a dramatika Jiřího Mahena
smuteční řečník na hřbitově
16. 12. 1938
Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
rektor Masarykovy univerzity
15. 12. 1938
Slavnostní předání nových insignií Masarykově univerzitě
pronesl slavnostní projev

další události (5)...


související odkazy

Čerm


Aktualizováno: 03. 10. 2022