Internetová encyklopedie dějin města Brna

Vladimír Kubeš

  MUDr. Vladimír Kubeš


  • * 26.1.1878 Křtiny (okres Blansko) – † 26.9.1941 Brno


  • lékař-gynekolog, národní a spolkový pracovník, spoluzakladatel protialkoholní poradny v Brně


  • rodné jméno

   Holub

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V raném věku jej adoptovali bezdětní manželé Josef a Marie Kubešovi, kteří vlastnili hostinec ve Křtinách.
   Kolem roku 1908 se oženil s Irmou Perschovou, pronajali si rozlehlý byt na Palackého třídě 16. Zde měl MUDr. Kubeš i svou ordinaci (tam se narodily i obě jejich děti).


  • bydliště

   Křtiny

   Královo Pole:
   - Palackého třída 16 - dnes č. 73 (v letech 1908?–1935)
   - Palackého třída 20 - dnes č. 69 (1935–1945)


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1897 maturita),
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1897–18. 5. 1903)


  • zaměstnání

   po studiích získával praxi v pražských i brněnských nemocnicích,
   v roce 1905 si otevřel soukromou ordinaci jako praktický lékař a gynekolog v Králově Poli

  • odborné a zájmové organizace

   člen obecního zastupitelstva v Králově Poli (před 1. světovou válkou),
   člen zastupitelstva města Brna (po válce),
   Česká sekce Moravské lékařské společnosti,
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen),
   Moravské zemské ústředí Čs. abstinentního svazu (předseda)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3c, hrob č. 24-25 (portrétní bustu na náhrobku vytvořil v roce 1943 sochař Vincenc Havel)

  • pojmenováno

   Kubešova knižnice protialkoholních a protivenerických spisů (1. svazek v roce 1947)


  • poznámky

   Za první světové války vězněn na Špilberku, protože jako vojenský lékař pomáhal českým mužům vyhnout se vojenské povinnosti. Byl průkopníkem moravského protialkoholního hnutí a dlouholetým předsedou Moravského zemského sboru čs. abstinentního svazu.
   Za protektorátu štědře podporoval až do své smrti rodiny osob perzekvovaných nacisty.
   Zemřel v Králově Poli v předvečer prvního stanného práva a jeho pohřeb se stal manifestací proti okupantům. Urna s jeho popelem je uložena na královopolském hřbitově (skupina IIIc, hrob 24) a na pomníku s bustou je právem označen jako lékař-lidumil.
   (Informace k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


  • obrazy

   img7423.jpg img7479.jpg img7480.jpg


  • pojmenované ulice

   Kubešova (Královo Pole)
   - Palackého třída + Kamanova + Kubešova (Královo Pole), jen část ulice


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity II."
   "111 příběhů královopolských osobností"
   "Velké Brno hygienické a sociální"
   "Osobnost a dílo Vl. Kubeše"
   "Lékař-lidumil."
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Galerie brněnských osobností"
   "První české gymnasium v Brně. Sborník ke stému výročí jeho založení (1867–1967)"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Průvodce brněnskými hřbitovy. Hroby význačných českých lidí"


  • partneři

   Irma Kubešová (Perschová)
   sňatek: 7. 9. 1907, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)


  • děti

   Vladimír Kubeš
   Zdeněk Kubeš


  • rodiče

   Marie Holubová
   Josef Kubeš
   adoptivní otec Marie Kubešová (Binderová)
   adoptivní matka


  • ulice

   Palackého třída
   bydliště: v letech 1908?–1935 Palackého tř. 16, v letech 1935–1945 Palackého tř. 20


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku
   Vila Marie
   Palackého třída 73/258
   bydliště (v pronajatém bytě v 1. poschodí v letech 1908–cca 1935)


  • události

   1919
   Založení SK v Králově Poli
   první předseda klubu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 02. 01. 2019

Místo posledního odpočinku Vladimíra Kubeše. Foto Jis, duben 2008.