MUDr. Vladimír Kubeš

* 26.1.1878 Křtiny (okres Blansko) – † 26.9.1941 Brno-Královo Pole


lékař-gynekolog, národní a spolkový pracovník, spoluzakladatel protialkoholní poradny v Brně


rodné jméno

Holub


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V raném věku jej adoptovali bezdětní manželé Josef a Marie Kubešovi, kteří vlastnili hostinec ve Křtinách.
V roce 1907 se oženil s Irmou Perschovou, pronajali si rozlehlý byt na Palackého třídě 16. Zde měl MUDr. Kubeš i svou ordinaci (tam se narodily i obě jejich děti).
Byl průkopníkem v "zužitkování ovoce na ušlechtilé šťávy po způsobu německém".


bydliště

Křtiny,
Královo Pole, Palackého třída 16, 20


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1897 maturita),
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1897–18. 5. 1903)


zaměstnání

po studiích získával praxi v pražských i brněnských nemocnicích,
v roce 1905 si otevřel soukromou ordinaci jako praktický lékař a gynekolog v Králově Poli


odborné a zájmové organizace

člen obecního zastupitelstva v Králově Poli (před 1. světovou válkou),
člen zastupitelstva města Brna (po válce),
Česká sekce Moravské lékařské společnosti,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen),
Moravské zemské ústředí Čs. abstinentního svazu (předseda)


hrob

Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3c, hrob č. 24-25 (portrétní bustu na náhrobku vytvořil v roce 1943 sochař Vincenc Havel)


pojmenováno

Kubešova knižnice protialkoholních a protivenerických spisů (1. svazek v roce 1947)


poznámky

Za první světové války vězněn na Špilberku, protože jako vojenský lékař pomáhal českým mužům vyhnout se vojenské povinnosti. Byl průkopníkem moravského protialkoholního hnutí a dlouholetým předsedou Moravského zemského sboru čs. abstinentního svazu.
Za protektorátu štědře podporoval až do své smrti rodiny osob perzekvovaných nacisty.
Zemřel v Králově Poli v předvečer prvního stanného práva a jeho pohřeb se stal manifestací proti okupantům. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 10. 1941. Urna s jeho popelem je uložena na královopolském hřbitově a na pomníku s bustou je právem označen jako lékař-lidumil.
(Informace k této osobnosti připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)pojmenované ulice

Kubešova (Královo Pole)
- Palackého třída + Kamanova + Kubešova (Královo Pole), jen část ulicepartneři

Irma Kubešová (Perschová)
sňatek: 7. 9. 1907, Brno-Královo Pole (kostel Nejsvětější Trojice)rodiče

ulice

Palackého třída
bydliště doložené v letech 1908–1935 (dnes Palackého třída 16), v letech 1935–1941 (dnes Palackého třída 69)


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku
Vila Marie
Palackého třída 73/258
bydliště (v pronajatém bytě v 1. poschodí v letech 1908–cca 1935)


události

1919
Založení SK v Králově Poli
první předseda klubu


související odkazy

Jis, LucKub


Aktualizováno: 20. 07. 2023