Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Miroslav Urban

  Alois Miroslav Urban


  • * 5.3.1896 Brno – † 11.8.1939 Brno


  • podnikatel v papírnictví; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno,
   Petržalka, Farského 97 (v roce 1938)


  • zaměstnání

   již 30. července 1920 zapsán do obchodního rejstříku jako nový majitel firmy A. Urban v Brně, přičemž spolumajitelka byla jeho matka,
   1921 zrušena prokura Rudolfu Šubertovi (udělená v roce 1919), ten si zřídil konkurenční firmu,
   1928 prokura udělena Aloisově manželce Ludmile,
   v letech 1919–1928 firma sídlila ve Veselé ulici č. 4,
   od roku 1928 přesídlila do Cihlářské ulice 15, kde byla zavedena výroba vlnité lepenky,
   manželka majitele Ludmila požádala o udělení živnostenského listu na výrobu vlnité lepenky, který v roce 1934 obdržela, a její firma L. Urbanová, výroba vlnité lepenky, byla zapsaná do obchodního rejstříku pro jednotlivce (prokura v této firmě byla udělena Aloisi Urbanovi),
   od roku 1938 měla firma A. Urban také v činnosti nákup, třídění a prodej průmyslových odpadů,
   po úmrtí Aloise Miroslava Urbana se stala jedinou majitelkou vdova Ludmila, která byla roku 1940 zapsána do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
   v roce 1949 dostala firma A. Urban příkaz zastavit velkoobchod s papírem a byla vymazána z obchodního rejstříku


  • poznámky

   Domovská obec: Brno.
   V rakousko-uherské armádě kadet aspirant 17. mysliveckého pěšího pluku. Zajat: 15. 6. 1916, Kazín. Do legií se přihlásil v Buinsku.
   Do čs. legie v Rusku zařazen 16. 8. 1917, 1. záložní pluk. Konec v legiích 25. 11. 1919, poslední útvar: 6. střelecký pluk (9. rota), poslední hodnost: poručík. 1920 se vrátil se do vlasti, kde se ihned ujal vedení v rodinné firmě.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Ludmila Alžběta Arnoštka Urbanová (Janoušková)
   sňatek: 1922 v Brně
   (současně i majitelka firmy)


  • děti

   Helena Marie Urbanová


  • rodiče

   Antonín Urban
   Aloisie Urbanová (Einzingerová)
   současně i spolumajitelka firmy


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 29. 02. 2020