Anton Zahm (Zamm, Zahn)

* 1738 – † 10.8.1793 Brno


puškař, činný v Brně v letech 1780–1793


zajímavé okolnosti

Pokračovatel rodinné dílny Mucků, kterou spolu s domem u Veselé brány č. 460 ("dědictví muckovské") získal sňatkem s Barborou (23. 11. 1779), sestrou a dědičkou posledního mistra z této rodiny Johanna Mucka.
Jako majitel tohoto domu je uveden v letech 1785 a 1789, v roce 1806 je majitelkou vdova Barbora, roku 1813 dům koupil (nové číslo 144) puškař Johann Bayer.


bydliště

Brno, U Veselé brány č. 460


měšťan od

5. 4. 1780


zaměstnání

puškařský mistr


odborné a zájmové organizace

puškařský cech v Brně


partneři

Marie Barbora Mucková
sňatek: 23. 11. 1779


Jiv


Aktualizováno: 05. 08. 2012