Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Pařízek

  Prof. MVDr. Miroslav Pařízek


  • * 11.1.1898 Tišnov (okres Brno-venkov) – † 9.11.1979


  • žák profesora Josefa Taufera, zvěrolékař působící v chovu zvířat; vybudoval systém kontroly užitkovosti hospodářských zvířat; spolutvůrce Svazu chovatelů hospodářských zvířat; inspektor chovu prasat v zemi Moravskoslezské; vysokoškolský pedagog, dlouholetý přednosta Ústavu obecné a speciální zootechniky na VŠV v Brně


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1945 internován v Kounicových kolejích v Brně, nastoupil do transportu, uprchl a do konce války se skrýval. Manželka (Zdeňka, roz. Žandovská) za okupace popravena za odbojovou činnost.


  • bydliště

   Brno:
   - Lesnická
   - Trávníky 50 (1948)


  • vzdělání

   Vysoká škola zvěrolékařská ve Vídni (1916),
   1. 12. 1952 ustanoven docentem VŠV v Brně,
   30. 11. 1961 jmenován profesorem pro obor obecné a speciální zootechniky Veterinární fakulty VŠZ v Brně


  • dílo

   zřídil výzkumné pracoviště pro zoohygienu, jež se později stalo součástí VÚVeL v Brně-Medlánkách


  • zaměstnání

   zvěrolékař,
   úředník zemského výzkumného ústavu zootechnického (doloženo v roce 1926),
   výzkumný pracovník,
   inspektor,
   pedagog

  • odborné a zájmové organizace

   odborný jednatel Svazu chovatelů hospodářských zvířat,
   člen vědecké rady VŠV v Brně, VÚVeL,
   člen komise pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací,
   koordinátor řady výzkumných úkolů,
   korespondent ČSAZV


  • obrazy

   img8361.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Taufer
   profesor


  • partneři

   Zdeňka Pařízková (Žandovská)
   sňatek: 20. 11. 1926, Brno (městská rada)


  • děti

   Jarmila Pařízková


  • rodiče

   Alois Pařízek
   Františka Pařízková (Kloudová)


  • ulice

   Lesnická
   bydliště v době sňatku (přímo v budově Vysoké školy zemědělské) Trávníky
   bydliště doložené v roce 1948


  • autor

   brp


Aktualizováno: 03. 02. 2020

Miroslav Pařízek. Foto: Archiv VFU Brno.