Emanuel Ambros

* 26.9.1885 Kroměříž (okres Kroměříž) – † 10.6.1955 Brno


hudební kritik, středoškolský pedagog, hudební historik, skladatel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Kroměříž čp. 23 (rodný dům),
Brno, Kopalgasse - Kopalova 12


vzdělání

gymnázium v Jevíčku,
1904–1908 univerzita v Praze - obor matematika a fyzika,
státní zkouška na pražské konzervatoři (1908)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel hudby a hudební výchovy ve Slezské Ostravě, v Kyjově, Prostějově, krátce na Vesně v Brně, poté profesor reálného gymnázia v Olomouci,
reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli (1935–1938), gymnázium v Brně-Žabovřeskách (1938–1941), poté penzionován, reaktivován v roce 1945, do roku 1949 učil na gymnáziu v Brně


odborné a zájmové organizace

Volné sdružení přátel moderní hudby v Olomouci (1927–1935)


poznámky

v době první světové války byl domobraneckým poručíkem c. k. leteckého oddílu ve Vídni (doloženo v době sňatku)
partneři

Marie Ambrosová (Novosadová)
sňatek: 5. 2. 1918, Prostějov (u sv. Kříže)
sourozenci

ulice

Kopalgasse - Kopalova
bydliště (dnes Burešova)


události

4. 12. 1937
Zahajovací slavnost XIV. Vánočního stromu republiky v Brně
řídil dívčí pěvecký sbor na slavnosti


související odkazy

matriční zápis - O
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9551, Matrika oddaných Prostějov - u sv. Kříže 1912–1919, s. 276. matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7951, Matrika narozených Kroměříž - Panny Marie 1868–1887, s. 279.


Menš


Aktualizováno: 06. 11. 2019