Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Fleischner

  JUDr. Richard Fleischner


  • * 20.12.1902 Kolín nad Labem – † 25.3.1942 Gross Rosen


  • sociolog; překladatel; divadelní referent; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   překládal z francouzštiny (Rolland)

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno:
   - Zemědělská 34
   - Beim Schüttboden - U sýpky (Sýpka) 15


  • vzdělání

   gymnázium v Kolíně,
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy (30. 4. 1926 promoce)

  • jiné pocty

   na jeho památku byl zasazen v Kolíně, Karlovo náměstí č. 45, Kámen zmizelého


  • dílo

   - Divadlo v přerodu. Olomouc 1937.
   - Inteligence a dnešek.
   - Vídeň zelenobílá.
   - Z rozstřílených barikád do země vítězů: historie jednoho tábora Schutzadlerů. Brno 1934 (spoluautor Gríša Spurný).


  • zaměstnání

   advokát v Brně

  • politická orientace

   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   Index (redaktor),
   Rovnost (divadelní kritik),
   Levá fronta (předseda ve 30. letech 20. století)


  • poznámky

   Za nacistické okupace zatčen 14. dubna 1939 brněnským gestapem (referát II A - komisař Albrecht), vězněn nejdříve v cele č. 7 věznice policejního ředitelství v Brně pro podezření z činnosti v komunistické straně. Dne 6. května 1939 jej převzal policejní komisař Mussgay a dopravil Fleischnera do policejní věznice brněnského gestapa na Špilberk. Byl převezen do koncentračního tábora v Dachau, v roce 1941 do pracovního tábora v Gross-Rosenu. Po vyčerpání z těžké práce usmrcen v plynové komoře v Bamberku.


  • obrazy

   img9198.jpg img9199.jpg


  • pojmenované ulice

   Fleischnerova (Bystrc)


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Priester
   přítel Immanuel Stern
   zaměstnal Fleischnera ve své advokátní kanceláři Bedřich Václavek
   přátelé, Bedřich Václavek byl Fleischnerovi svědkem na svatbě Otakar Vávra
   spolupracovníci v Levé frontě


  • partneři

   Emilie Fleischnerová (Rajchertová)
   sňatek: 16. 8. 1932, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Gustav Fleischner
   Valerie Fleischnerová (Kleinová)


  • sourozenci

   Otto Fleischner


  • ulice

   Beim Schüttboden - U sýpky
   bydliště v době sňatku (dnes Sýpka) Zemědělská
   bydliště v den zatčení


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 02. 2019

Richard Fleischner. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 1045.