doc. PhDr. Jan Skutil, CSc.

* 8.8.1934 Brno – † 12.2.1998 Brno


literární vědec, historik, archivář
dítě osobnosti: prof. Dr. phil. Josef Skutil, CSc.


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Založil a v letech 1966–1978 redigoval Vlastivědnou ročenku Okresního archivu v Blansku. Od roku 1984 sborník Z kralické tvrze.


vzdělání

reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
1952–1957 FF MU obor čeština-ruština (1967 titul CSc.),
1994 titul docent pro obor česká literatura na FF MU


dílo

Ve svých četných pracích se zabýval především středověkou a raně novověkou literaturou, především osobností J. A. Komenského.
Editoval však také novodobé literárněhistorické dokumenty.
Kromě toho vydal Průvodce po archivních fondech okresního archivu v Blansku (1977) a podílel se na historických monografiích obcí Rájec-Jestřebí (1981), Náměšť nad Oslavou (1984), Řečkovice a Mokrá Hora (1993).
Je autorem 1. svazku Moravského a slezského genealogického slovníku (1983).


zaměstnání

Okresní archiv v Blansku (v letech 1962–1975 ředitel),
od roku 1976 v oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea v Brně


odborné a zájmové organizace

Literárněvědná společnost ČSAV,
Pedagogická společnost ČSAV,
Společnost přátel Národního muzea v Praze,
Onomastická komise ČSAV,
Společnost Josefa Pekaře v Praze,
Historická společnost ČSAV,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně


hrob

Řečkovický hřbitov, Úlehle, skup. 6, hrob č. 51–52

stavby

Řečkovický hřbitov
Úlehle
místo posledního odpočinku


Kal


Aktualizováno: 26. 01. 2019