Vojtěch Hanačík

* 13.12.1863 Brno – † 27.9.1937 Jičín


klasický filolog; pedagog; těsnopisec


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Autor učebnic latiny a řečtiny, čítanek pro reálky a lycea. Uspořádal výbory z Tacita, Euripida, Sofokla.


zaměstnání

středoškolský profesor v Jindřichově Hradci, Praze, Českých Budějovicích, Jičíně


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Kdy zemřeli ...?"


Menš


Aktualizováno: 01. 05. 2009