Prof. MUDr. František Hora

* 13.7.1902 Brno – † 26.6.1955 Praha


internista, klinický farmakolog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V letech 1953–1954 místopředseda vědecké rady ministerstva zdravotnictví. Zakládal a organizoval Ústav pro doškolování lékařů v Praze, kde vedl katedru vnitřního lékařství.vzdělání

1912–1920 studium na I. českém státním gymnáziu v Brně,
1920–1925 LF MU (1934 habilitace, 1945 jmenován profesorem patologie a terapie nemocí vnitřních)


dílo

- Klinické zhodnocení kolísání cukru krevního po injekci hypertonické glykosy
- Akromegalický gigantism s poruchou uhlovodanové výměny


zaměstnání

1925–1943 a 1954–1955 LF MU - ústav experimentální patologie, interní klinika, propedeutická klinika, přednosta III. interní kliniky (v letech 1948–1949 a 1950–1952 děkan),
1943–1945 Zemská nemocnice v Brně,
1945–1946 nemocnice v Karlových Varech, suplování farmakologie v Plzni


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů,
Endokrinologická společnost,
Kardiologická společnost,
Asociace ftiseologů,
Mezinárodní společnost gastroenterologická,
Masarykova liga proti tuberkulose
osoby

Ladislav Fišer
švagr Rudolf Křivinka
dr. Hora byl jedním ze dvou svědků sňatku dr. Křivinky


partneři

Lidmila Horová (Soukupová)
sňatek: 15. 7. 1928, Brno (kostel sv. Tomáše)

události

18. 6. 1941
Zřízena poradna pro sportovce
vedoucí poradny


Menš


Aktualizováno: 17. 10. 2023