Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Hluštík

  Antonín Hluštík


  • * 3.4.1914 Zlín (okres Zlín) – † 13.1.1968 Brno


  • účastník čs. zahraničního odboje 1939–1945; příslušník čs. pozemní armády ve Francii a Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno, Banskobystrická 132a


  • vzdělání

   Obchodní akademie v Brně (1935 absolutorium),
   Vysoká škola ekonomická v Praze (studium přerušilo zavření českých vysokých škol v roce 1939),
   1954–1959 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Čs. pamětní medaile se štítkem F-VB (březen 1944),
   Čs. vojenská medaile za zásluhy I. stupně (červen 1944),
   Čs. válečný kříž 1939 in natura (leden 1945),
   Čs. medaile za chrabrost (červen 1945),
   druhý Čs. válečný kříž 1939 (duben 1946),
   Pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSSR (květen 1965),
   Čestný odznak SPB in memoriam


  • zaměstnání

   středoškolský učitel matematiky

  • odborné a zájmové organizace

   SPB


  • poznámky

   Útěk z Protektorátu 29. března 1940; 27. dubna 1940 prezentace u 8. roty 2. pěšího pluku v Agde. Ve dnech 10.–26. června 1940 se účastnil bojů a ústupu 2. pěšího pluku čs. divize ve Francii.
   Dne 13. července 1940 vstoupil na půdu Velké Británie, v Chlomondeley Park zařazen do 2. pěšího praporu čs. samostatné brigády jako příslušník 4. (kulometné) čety. Na podzim 1940 zařazen jako důstojník k velitelské rotě 2. pěšího praporu.
   Dne 7. července 1944 ustanoven 2. pobočníkem velitele 2. tankového praporu.
   Dne 1. září 1944 odchod do pole ve funkci pobočníka velitele 2. tankového praporu čs. samostatné obrněné brigády. Dne 1. října 1945 demobilizován jako nadporučík pěchoty.


  • obrazy

   img9544.jpg


  • partneři

   Marie Hluštíková (Axmannová)


  • děti

   Marie Peichlová (Hluštíková)
   Antonín Hluštík


  • ulice

   Banskobystrická
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 01. 2019

Antonín Hluštík (jaro 1945, kdy byl ještě příslušníkem čs. samostatné obrněné brigády). Fotografii zaslal 11.1.2010 pan Antonín Hluštík, syn. Děkujeme.