Internetová encyklopedie dějin města Brna

Petr Dillinger

  Petr Dillinger


  • * 17.9.1899 Český Dub – † 24.4.1954 Praha


  • grafik a malíř, profesor na Škole uměleckých řemesel v Brně; významný činitel v brněnské kultuře meziválečného období


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   ilustroval romány Karolíny Světlé


  • vzdělání

   1916–1919 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. F. Kysela),
   1919–1923 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. M. Pirner. M. Švabinský),
   1923 v ateliéru Františka Kupky v Paříži

  • vyznamenání a pocty

   Storowova cena za dřevoryt Schody (1925) na Mezinárodní výstavě grafiky v Los Angeles (1928),
   čestné uznání za dřevoryt Zahradník (1926) na Mezinárodní výstavě grafiky v Chicagu (1930),
   čestné uznání na Mezinárodní výstavě ex libris v Los Angeles (1936)


  • dílo

   zobrazit Od roku 1927, kdy začal Petr Dillinger vyučovat na Škole uměleckých řemesel v Brně, se významně podílel na kulturním životě města. V letech 1931–1939 byl několikrát jednatelem výboru Skupiny výtvarných umělců v Brně, spoluorganizoval výstavy a graficky upravoval katalogy autorských výstav SVU.
   Těžištěm jeho tvorby byla volná grafika, zejména dřevoryt a lept. Ilustroval řadu knih české a světové literatury (Erbenovu Kytici, Babičku Boženy Němcové, Máchův Máj, dále Goethea, Musseta, Cervantese ad.). I když se zabýval zpočátku také sociálními náměty, vychází Dillingerova tvorba z neoklasicismu 20. let 20. století a má idylický až romantický charakter (Pradlena, Prámaři, Matka s dítětem, Na břehu jezera a další).

   Literatura:
   - Jaroslav B. Svrček, Moderní výtvarné umění na Moravě. Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně, Brno 1933.
   - AK (Alena Konečná), Dillinger, Petr, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění A-M, Academia, Praha 1995, s. 138.
   - Marcela Macharáčková, Výtvarný život v Brně, in: Od renesance po modernu 1900–1945 (katalog stálé expozice), Muzeum města Brna, Brno 1997, s. 6–31.


  • zaměstnání

   1927–1946 profesor na oddělení grafiky Školy uměleckých řemesel v Brně,
   od roku 1945 profesor na Vyšší uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde vedl oddělení knižní a užité grafiky

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1924 Svaz českých umělců a grafiků Hollar,
   1928–1939 Skupina výtvarných umělců v Brně,
   Spolek výtvarných umělců Aleš


  • hrob

   Praha 10-Vinohrady, Vinohradský hřbitov, F-48


  • pojmenované ulice

   Dillingerova (Řečkovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Klíč k pražským hřbitovům"
   "K ilustrační tvorbě brněnského období Petra Dillingra"
   "Historie výtvarných škol v Brně"


  • osoby

   Jan Brukner
   kolega vyučující na Škole uměleckých řemesel v Brně Věra Fridrichová
   studentka Miroslav Netík
   student


  • související odkazy

   Miroslav Netík na webu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě


  • autor

   Mach


Aktualizováno: 26. 12. 2018