Jan Čejka

* 11.4.1894 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; legionář francouzský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě vojín 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 31. 12. 1914, Gorlice. Do čs. legie v Rusku zařazen 8. 8. 1917, záložní pluk, vojín. Dne 14. 11. 1917 zařazen do čs. legie ve Francii, 33.(? - Menš) pěší pluk, vojín; dne 7. 3. 1918 do čs. legie ve Francii, 21. pěší pluk, vojín. Konec v legiích 29. 7. 1920, poslední útvar: 22. pěší pluk, poslední hodnost: vojín. Demobilizován.
V databázi www.vuapraha.army.cz je poznámka: "V legii do 31. 12. 1919, byl legionářem podle zákona".


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2019