Pavel Zelený

* 24.3.1893 Brno


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


poznámky

Domovská obec: Brno.
V rakousko-uherské armádě příslušník 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 15. 3. 1915, Jablousk. Místem přihlášení do legií je Omsk. Do čs. legie v Rusku zařazen v listopadu 1918, pracovní prapor.
V databázi www.vuapraha.army.cz je poznámka: "Údaj o konci v legiích chybí".


prameny, literatura

Www stránky

"Detail legionáře"


Menš


Aktualizováno: 23. 01. 2014