prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.

* 18.11.1930 Staříč (okres Frýdek-Místek) – † 18.8.2020 Brno


lingvista, bohemista a rusista; emeritní profesor Ústavu českého jazyka na FF MU v Brně, spisovatel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

v listopadu 1989 spoluorganizoval studentskou stávku na brněnské filozofické fakultě


cena města

Brna, v oblasti společenských věd (2018)


vzdělání

gymnázium ve Frýdku-Místku,
1948–1953 FF MU Brno - obor čeština a ruština (1966 CSc., 1967 PhDr., 1982 doc., 1990 jmenován profesorem českého jazyka)


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzita (2000),
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně


dílo

Práce z historické mluvnice češtiny, vývoje spisovného jazyka a čes. dialektologie, vývoj slovotvorného plánu češtiny.
Bibliografie: SPFFBU, A 39 (1991), s. 99–103; A 53, s. 217–218; Pocta Dušanu Šlosarovi, 1995.


zaměstnání

1953–1959 brněnská pobočka Ústavu pro jazyk český ČSAV,
1959–2001 (poté ještě jako emeritní profesor) Filozofická fakulta MU - katedra českého jazyka, kde vyučoval především historickou gramatiku češtiny a vývoj českého jazyka (významně se podílel na chodu Letní školy slovanských studií Filozofické fakulty MU),
1963–1964 lektor češtiny v Greifswaldu,
1989 hostující profesor na slavisticko-baltistickém semináři univerzity v Münsteru,
1991–1992 lektor češtiny na slavistickém institutu v Řezně


odborné a zájmové organizace

Jazykovědné sdružení,
Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (čestný člen)rodiče

sourozenci

události

5. 2. 2019
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2018
jeden z oceněných
5. 4. 2017
Výstava Host do domu
spolupracovník časopisu v oblasti jazykových úprav
14. 6. 2012
Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR
emeritní profesor českého jazyka na brněnské filozofické fakultě
25. 4. 2012
Křest Českého jazykového atlasu
profesor českého jazyka na brněnské filozofické fakultě


Kal


Aktualizováno: 11. 05. 2022