prof. JUDr. Karel Engliš, dr. h. c.

* 17.8.1880 Hrabyně u Opavy – † 13.6.1961 Hrabyně u Opavy


národohospodář, politik, vysokoškolský pedagog, první rektor Masarykovy univerzity, guvernér Národní banky, ministr financí; čestný doktor Masarykovy univerzity


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Brno: první rektor Masarykovy univerzity


zajímavé okolnosti

Dne 9. 12. 1947 zvolen rektorem Univerzity Karlovy. Ihned po únorovém převratu, již 26. 2. 1948, rezignoval. V roce 1952 byl vykázán z Prahy do rodné Hrabyně, jeho dílo bylo vyřazeno z knihoven.


bydliště

Brno:
- Tivoli 59
- Šeříková 18,
Praha II, Bredovská 5


vzdělání

1892–1899 České gymnázium v Opavě,
1899–1904 Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
1904 studijní pobyt v Mnichově


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (21. 4. 1947)


vyznamenání a pocty

Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva, in memoriam (28. 10. 1991)


jiné pocty

10. 11. 1992 odhalen v rodné Hrabyni pomník Karla Engliše,
22. 9. 2004 byla ve vstupní hale ESF MU odhalena busta Karla Engliše


dílo

zobrazit


zaměstnání

1904–1908 Zemský statistický úřad v Praze

1908–1911 Ministerstvo obchodu ve Vídni

Česká vysoká škola technická v Brně:
- v letech 1910–1911 docent národního hospodářství
- v letech 1911–1918 profesor národního hospodářství
- v letech 1917–1918 děkan odboru chemického inženýrství

Masarykova univerzita v Brně:
- v letech 1919–1939 profesor národního hospodářství
- v letech 1919–1920 první rektor MU
- v letech 1921–1922 a 1925–1926 děkan právnické fakulty
- v období 25. 5. 1920 – 19. 3. 1921 a 9. 12. 1925 – 24. 1. 1926 předseda bankovního výboru Bankovního úřadu při ministerstvu financí
- v období 23. 2. 1934 – 20. 2. 1939 guvernér Národní banky Československé

1920, 1926–1928, 1931–1934 ministr financí

1939–1948 Právnická fakulta Univerzity Karlovy (profesor národního hospodářství),
prosinec 1947 – únor 1948 rektor Univerzity Karlovy v Praze


politická orientace

1913–1918 poslanec Moravského zemského sněmu za Stranu lidovo-pokrokovou,
poslanec Národního shromáždění za Stranu národně demokratickou


odborné a zájmové organizace

Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


pojmenováno

- Cena Karla Engliše - od roku 1994 ji uděluje Nadace Universitas Masarykiana.
- Nadace Karla Engliše - byla založena v květnu 1992 u Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava k podpoře šíření myšlenek evropské a celosvětové spolupráce, ideí demokratického myšlení studentů a mladých pedagogů a na podporu vysokoškolského vzdělávání a aktivit vysokoškolské mládeže.
- Čestná oborová medaile Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách.
- aula na právnické fakultě MU byla 24. 1. 2023 přejmenována na Velkou aulu Karla Engliše.


poznámky

Společně s Aloisem Jiráskem předložil 15. 11. 1918 návrh na zřízení druhé české univerzity v Brně.prameny, literatura

zobrazit


osoby

Kuneš Sonntag
blízký přítel Karla Engliše Vladimír Vybral
student


partneři

Marie Englišová (Grögrová)
sňatek: 1906 (rozluka v roce 1913) Valerie Englišová (Sovová)
sňatek: 12. 6. 1921, Městská rada v Brně
ulice

Šeříková
bydliště (dnes Heinrichova) Tivoli
bydliště (v době sňatku, dnes Jiráskova)


osoba na objektech

Pocta K. Englišovi
reliéf: Komenského náměstí 2/06


události

30. 3. 2022
Prezentace pamětní bankovky s portrétem Karla Engliše
jeho podobizna je na pamětní bankovce
20. 1. 2022
Výstava Osobnosti Masarykovy univerzity
je mu věnován portrét na výstavě
21. 4. 1947
Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
jeden z oceněných profesorů
30. 8. 1935
Předání rektorského řetězu zástupcům Masarykovy university presidentem Masarykem
jeden z iniciátorů pořízení insignie
21. 6. 1928
Ustavující schůze spolku Dům útěchy
jeden ze zakládajících členů spolku Domu útěchy

další události (7)...


související odkazy

Fl, Menš


Aktualizováno: 28. 01. 2023