Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Vítězslav Šamla

  Jiří Vítězslav Šamla


  • * 19.9.1913 Brno – † 14.5.1994 Brno


  • redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Jiří Šamla věnoval značné úsilí rozšiřování počtů organizací a kroužků, zvyšování odbornosti pěstitelů citrusových a jiných užitkových tropických a subtropických rostlin. Skrytě a pilně shromažďoval materiály pro vydání citrusářské encyklopedie. Říkával: "Při mém staří mám málo času na to, abych lenošil, a když chci toho ještě moc vykonat, tak musím pracovat s dvojnásobným úsilím!"


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   redaktor Radiojournalu v Brně (období před válkou)

  • odborné a zájmové organizace

   redaktor zpravodaje Citrusář (1986–1990)


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Citrusáři - Brno"


  • události

   31. 5. 1932
   Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)
   redaktor Radiojournalu v Brně


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 05. 2019