Jiří Vítězslav Šamla

* 19.9.1913 Brno – † 14.5.1994 Brno


redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, Česká republika


zajímavé okolnosti

Jiří Šamla věnoval značné úsilí rozšiřování počtů organizací a kroužků, zvyšování odbornosti pěstitelů citrusových a jiných užitkových tropických a subtropických rostlin. Skrytě a pilně shromažďoval materiály pro vydání citrusářské encyklopedie. Říkával: "Při mém staří mám málo času na to, abych lenošil, a když chci toho ještě moc vykonat, tak musím pracovat s dvojnásobným úsilím!"


dílo

zobrazit


zaměstnání

redaktor Radiojournalu v Brně (období před válkou)


odborné a zájmové organizace

redaktor zpravodaje Citrusář (1986–1990)


prameny, literatura

Www stránky

"Citrusáři - Brno"


události

31. 5. 1932
Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)
redaktor Radiojournalu v Brně


Jis


Aktualizováno: 10. 05. 2019