Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Vítězslav Šamla

  Jiří Vítězslav Šamla


  • * 19.9.1913 Brno – † 14.5.1994 Brno


  • redaktor zahraničního vysílání brněnského rozhlasu; iniciátor esperantského vysílání Verda Stacio; básník, překladatel do esperanta; redaktor citrusářského časopisu a citrusářských publikací


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   Jiří Šamla věnoval značné úsilí rozšiřování počtů organizací a kroužků, zvyšování odbornosti pěstitelů citrusových a jiných užitkových tropických a subtropických rostlin. Skrytě a pilně shromažďoval materiály pro vydání citrusářské encyklopedie. Říkával: "Při mém staří mám málo času na to, abych lenošil, a když chci toho ještě moc vykonat, tak musím pracovat s dvojnásobným úsilím!"


  • dílo

   Jeho několik knih o citrusářství, je dodnes považováno za nejlepší české práce v tomto oboru:
   - Subtropy: pěstitelský rádce, 1988, Brno.
   - Subtropy: pěstitelský rádce: metodický materiál k 3. výstavě citrusů, subtropických a tropických rostlin, 1988, Brno.
   - Stavíme skleník z láhví, 1989, Brno.
   - Adresář citrusáře, 1989 (1. vyd.), 1990 (2. vyd.), Brno.
   - Citrusářův rok, 1990, Brno.
   - Citrusy od A do Z: pěstování, 1990, Brno.
   - Subtropy: pěstitelské praktikum. Díl 1, 1994, Brno
   - Subtropy: pěstitelské praktikum. Díl 2. 1994, Brno.

   Redigoval také citrusářský časopis pro Klub pěstitelů (jeho příchodem do redakce v roce 1986 došlo k významnému zlomu v organizaci. Zpravodaj změnil tvář - místo A4 cyklostylu od dubna 1986 začal vycházet 28 stránkový časopis formátu A5. Zpravodaj již byl tištěný a distribuovaný do organizací v republice do Čech, Moravy a Slezska a na Slovensko. Tento celostátní časopis se stal sjednocujícím citrusářským periodikem a informátorem s narůstajícím počtem výtisků - v době nejvyšší kulminace dosáhl počtu cca 10 000 kusů výtisků.
   Vydáním třetího čísla Citrusáře v roce 1990 odešel z redakce a věnoval se vlastní podnikatelské činnosti a vydal své vlastní citrusářské publikace.

   Další publikace:
   - Slovník k moderní učebnici mezinárodního jazyka: (Šamlův lidový slovník esperantsko-český a česko-esperantský), 1936, Brno.
   - Veselý mikrofon: Příběhy kolem mikrofonu a zážitky z rozhlasových studií i od domácích přijímačů / Sestavil Jiří Vítězsla, 1941, Praha.
   - Kouzelný vlak: drobné prózy, 1944, Brno.


  • zaměstnání

   redaktor Radiojournalu v Brně (období před válkou)

  • odborné a zájmové organizace

   redaktor zpravodaje Citrusář (1986–1990)


  • prameny, literatura


  • události

   31. 5. 1932
   Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)
   redaktor Radiojournalu v Brně


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 05. 2019