Med. Dr. Heinrich Adolph Meineke

* 21.7.1762 Hildesheim – † 20.10.1826 Brno


doktor medicíny; kustod Františkova muzea


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Jako mladý lékař zachránil Karolinu z Linsingen, která upadla do mdloby, která vzbuzovala dojem smrti. Lékaři ji prohlásili za mrtvou, Meineke odporoval jejich závěru a později se Karolina skutečně probrala. Z vděčnosti se za mladého lékaře se provdala.


příčina úmrtí

vysílení


bydliště

vzdělání

vysokoškolské


zaměstnání

lékař, chemik


poznámky

Med. Dr. Meineke vystudoval medicínu a také chemii. Zpočátku se věnoval lékařskému povolání, po sňatku se s manželkou odebral do Berlína, kde si zřídil chemický podnik. Ten však za napoleonských válek zkrachoval, Meineke se znovu krátce vrátil k povolání lékaře.
Po marných pokusech o nové podnikání (též ve Vídni) se v prosinci 1809 rodina odebrala do Blanska, kde na panství starohraběte Salma zastával místo vrchního horního (důlního) rady. Bydleli v zámku v Blansku, kde bylo sídlo tohoto úřadu. Také v Blansku pokračoval Meineke v chemických pokusech, které započal v Berlíně a ve Vídni.
Dne 3. 4. 1811 odešel s manželkou a dcerou ze zajištěného místa do Moravské Třebové; důvodem byly osobní neshody na pracovišti. V Moravské Třebové pokračoval v chemickém bádání (pokusy s indigem), rodině se však nedařilo dobře.
Po smrti manželky, která byla na návštěvě u dcery v Blansku, se Meineke jen těžce vzpamatovával. Ani jeho podnikání v Moravské Třebové nebylo úspěšné, roku 1816 přijal místo barvíře v Honově továrně na zpracování hedvábí v Letovicích. Stále udržoval kontakty s hrabětem Salmem. Zpracoval také rukopis Chemického katechismu, který však nebyl zřejmě vydán knižně. Zřejmě zásluhou hraběte Salma byl v roce 1819 přijat za kustoda přírodovědeckého oddělení nově zřízeného Františkova muzea v Brně.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Mohla být anglickou královnou"
ulice

Ledergasse + Grabengasse
bydliště (dnes Koliště)


Menš


Aktualizováno: 16. 07. 2019