Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Adolph Meineke

  Med. Dr. Heinrich Adolph Meineke


  • * 21.7.1762 Hildesheim – † 20.10.1826 Brno


  • doktor medicíny; kustod Františkova muzea


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Jako mladý lékař zachránil Karolinu z Linsingen, která upadla do mdloby, která vzbuzovala dojem smrti. Lékaři ji prohlásili za mrtvou, Meineke odporoval jejich závěru a později se Karolina skutečně probrala. Z vděčnosti se za mladého lékaře se provdala.

  • příčina úmrtí

   vysílení


  • bydliště

   Brno, Ledergasse + Grabengasse 33


  • vzdělání

   vysokoškolské


  • zaměstnání

   lékař, chemik


  • poznámky

   Med. Dr. Meineke vystudoval medicínu a také chemii. Zpočátku se věnoval lékařskému povolání, po sňatku se s manželkou odebral do Berlína, kde si zřídil chemický podnik. Ten však za napoleonských válek zkrachoval, Meineke se znovu krátce vrátil k povolání lékaře.
   Po marných pokusech o nové podnikání (též ve Vídni) se v prosinci 1809 rodina odebrala do Blanska, kde na panství starohraběte Salma zastával místo vrchního horního (důlního) rady. Bydleli v zámku v Blansku, kde bylo sídlo tohoto úřadu. Také v Blansku pokračoval Meineke v chemických pokusech, které započal v Berlíně a ve Vídni.
   Dne 3. 4. 1811 odešel s manželkoudcerou ze zajištěného místa do Moravské Třebové; důvodem byly osobní neshody na pracovišti. V Moravské Třebové pokračoval v chemickém bádání (pokusy s indigem), rodině se však nedařilo dobře.
   Po smrti manželky, která byla na návštěvě u dcery v Blansku, se Meineke jen těžce vzpamatovával. Ani jeho podnikání v Moravské Třebové nebylo úspěšné, roku 1816 přijal místo barvíře v Honově továrně na zpracování hedvábí v Letovicích. Stále udržoval kontakty s hrabětem Salmem. Zpracoval také rukopis Chemického katechismu, který však nebyl zřejmě vydán knižně. Zřejmě zásluhou hraběte Salma byl v roce 1819 přijat za kustoda přírodovědeckého oddělení nově zřízeného Františkova muzea v Brně.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Mohla být anglickou královnou"


  • partneři

   Caroline Wilhelmine Dorothea Meineke (von Linsingen)
   sňatek: 24. 9. 1795


  • děti

   Caroline Luise Henriette Teubner (Meineke)
   Heinrich Meineke


  • ulice

   Ledergasse + Grabengasse
   bydliště (dnes Koliště)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 16. 07. 2019