Michael Johann Köffiller

* kolem 1700 St. Petermann (?), Korutany – † 19.10.1756 Brno


obchodník a směnárník, rytmistr měšťanské jezdecké setniny (1748)
otec osobností: Johann Leopold a Karl Peter Maxmilian Köffillerovi


státní příslušnost

Rakaouská monarchie


zajímavé okolnosti

zbohatl tím, že půjčoval vysoké peněžní částky rakouským vojenským oddílům a Brnem procházejícím oddílům ruského carského vojska


bydliště

v Brně vlastnil dva domy: U Zlaté koule, Velké náměstí (nyní náměstí Svobody č. 15) a na Zelném trhu


měšťan od

3. 2. 1731


zaměstnání

provozoval velkoobchod v domě "U zlaté koule" na Velkém náměstí (nyní nám. Svobody č. 15),
brněnským jezuitům sloužil jako obchodník,
jeho obchodní styky sahaly až do Anglie a Hamburku,
měl také nespecifikovaný podíl v železářském těžařstvu ve Štýrsku


odborné a zájmové organizace

v roce 1751 byl jedním ze zakladatelů Půjčovní banky v Brně, jeho zkušeností bylo využito při tvorbě nového moravského směnárnického řádu,
představený měšťanského obchodního bratrstva v Brně


poznámky

V čele měšťanského jízdního oddílu vítal císařský pár Františka I. Lotrinského a Marii Terezii při jejich návštěvě Brna 12. 6. 1748.
Z vlastní iniciativy vystrojil měšťanskou jízdní kompanii a vybavil ji praporcem, bubny a trumpety.
Ve svém testamentu z 30. listopadu 1755 odkázal měšťanskému špitálu u sv. Štěpána v Brně 10 000 zlatých na zřízení šesti nadačních míst.

Jiv, Jord


Aktualizováno: 09. 06. 2021