František Florian Skopalík

* 18.6.1822 Záhlinice – † 2.3.1891 Holešov


český politik a národohospodář


zajímavé okolnosti

Mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.
Přál si být knězem. Jako samouk se naučil němčinu, latinu a čtení v ruštině.
Žil podle svého hesla „Jmění obce je svaté, a kletba stihne každého, kdo by s ním hříšně nakládal“.


vyznamenání a pocty

Rytířský řád sv. Sylvestra (v roce 1870 za zásluhy o stavbu kostela, hřbitova, a zřízení samostatné duchovní správy),
Záslužný kříž s korunou (v roce 1866 udělen císařem Františkem Josefem I.),
Stříbrná společenská medaile (v roce 1859 za vlastenecké všeužitečné působení při polním hospodářství a za to, že roku 1857 poprvé v celém Rakousku uskutečnil scelení pozemků)


dílo

zobrazit


zaměstnání

poslanec Zemského sněmu Moravského (30 let),
1879–1881 poslanec do říšského parlamentu,
starosta obce Záhlinice (tuto funkci vykonával 30 let)


odborné a zájmové organizace

člen okresní školní rady,
místopředseda rolnického svazu v Kroměříži,
místopředseda Hospodářské jednoty Záhlinicko-Kvasické


pojmenováno

Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích u Hulína (1935)


poznámky

(Informace k této osobnosti připravil pan Martin Konečný, děkujeme. Při jejich přípravě byla použita publikace „František Skopalík, jeho život a dílo“, od Františka Sobka.)pojmenované ulice

Skopalíkova (Židenice)události

25. 8. 1863
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863


Jis


Aktualizováno: 12. 02. 2019