Rudolf Zháněl

* 30.10.1894 Vranov (okres Brno-venkov)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího a zahraničního odboje


pseudonym

krycí jméno Vranovský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Vranov čp. 85 (rodný dům),
Brno, Karl-Wawra-Gasse - Karla Wawry 76,
Brno-Komín


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1916 maturita)


zaměstnání

zemský úředník v Brně (doloženo v roce 1928), později sloužil u štábu III. sboru čs. armády


poznámky

V rakousko-uherské armádě četař 17. praporu myslivců. Zřejmě hned po maturitě odešel na frontu. Zajat: 21. 7. 1916, Berestečko. Do čs. legie v Rusku zařazen 13. 9. 1917, 7. střelecký pluk, četař. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: 7. střelecký pluk, poslední hodnost: četař. Vrátil se do vlasti.
Zapojil se brzy po začátku okupace do odboje v Obraně národa (skupina Brno-sever, úsek Královo Pole), v lednu 1940 odešel přes Jugoslávii do zahraničí, do čs. zahraničního vojska prezentován 20. 2. 1940 v Paříži jako „kapitán pěchoty čs. v záloze“, osobní číslo: Z; A-4564.
Po porážce Francie se dostal do Velké Británie, vojenské služby zproštěn 19. 12. 1942. poté pracoval jako civilní zaměstnanec na londýnském MNOI.osoby

Ignác Zháněl
P. Ignác křtil novorozeného Rudolfa Zháněla Rudolf Zháněl
P. Rudolf oddával Rudolfa Zháněla


partneři

Vilemína Zhánělová (Welzlová)
sňatek: 1. 7. 1928, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie)
ulice

Karl-Wawra-Gasse - Karla Wawry
bydliště doložené v roce 1928 (dnes Havlíčkova)Menš


Aktualizováno: 17. 12. 2023