Leopold Buček

* 3.11.1890 Brno-Ivanovice (Nenovice)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno-Tuřany: Kudrnova 9, Tuřanské náměstí 2,
Brno-Husovice, Písečník 27,
Brno-Žabovřesky, Raimundova 4,
Brno-Slatina, Šmilovského 83


vzdělání

obecná škola v Tuřanech


zaměstnání

dělník


poznámky

Domovská obec: Tuřany, okr. Brno.
Osobní číslo 60 490.
U odvodů do rakousko-uherské armády v roce 1910 ze zdravotních důvodů osvobozen od vojenské služby. Po červencové mobilizaci v roce 1914 narukoval jako vojín k 8. pěšímu pluku do Brna. Odjel s plukem na východní frontu. Zajat: 18. 5. 1915, Lublin. Pobýval v Ivanovu nedaleko Voznesenska ve Vladimírské gubernii a později v zajateckém táboře Darnica nedaleko Kyjeva, kde pracoval na železniční dráze Moskva–Kyjev–Voroněž. Poslední dobu v zajetí trávil v Omsku, kde byl zřízen velký stanový tábor pro československé zajatce.
Po mobilizaci do Československého armádního sboru v prosinci 1918 se Leopold Buček nepřihlásil k bojovým jednotkám. Souhlasil se zařazením k pracovnímu praporu a 12. 12. 1918 zapsán do stavu 4. čety 5. pracovní roty. Patrně ze zdravotních důvodů byl 16. 4. 1919 převeden k invalidní rotě v Omsku. Dne 16. 7. 1919 z blíže neurčených údajů předán k dispozici ruským úřadům. Další údaje chybějí, včetně návratu do vlasti.

Podle databáze www.vuapraha.army.cz se do legií se přihlásil v Omsku. Do čs. legie v Rusku zařazen 16. 4. 1919, invalidní rota, pracovník. Konec v legiích 10. 7. 1919, poslední útvar: invalidní rota, poslední hodnost: pracovník.
V databázi www.vuapraha.army.cz je poznámka: „předán v pravomoc ruských úřadů“.

ulice

Kudrnova
rodný dům (tehdy Nenovice čp. 76) Tuřanské náměstí
bydliště před první světovou válkou (tehdy Tuřany čp. 83) Kolonie v písečníku, též Kolonie Písečňák (Sandstätte)
bydliště s první manželkou Raimundova
bydliště s první manželkou (dnes Březinova) Šmilovského
bydliště s druhou manželkou


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 30. 10. 2019