Internetová encyklopedie dějin Brna

Čestmír Sobola

  JUDr. Čestmír Sobola


  • * 19.7.1906 Brno-Bohunice – † 2.5.1945 Olomouc


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven na vojenské střelnici v Lazích


  • bydliště

   Brno-Bohunice, Sobolova,
   Přerov, Nové nábřeží 12


  • vzdělání

   Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1933 titul JUDr.)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí přerovského povstání v Olomouci-Černovíru na Lazecké střelnici, na pamětní desce v Přerově a na pomníku obětí okupace na přerovském hřbitově


  • zaměstnání

   úředník policie,
   komisař okresního úřadu v Přerově


  • poznámky

   Gestapem zatčen 6. 3. 1941 a obviněn z provokativního chování vůči německým orgánům, protože jako komisař okresního úřadu v Přerově povolil vystavit na veřejném místě bustu pátera Ferdinanda Chýlky, který zemřel v KT Buchenwald. Předán 1. 4. 1941 k dalšímu řízení do Brna a po několika měsících věznění zde převezen do koncentračního tábora Dachau. Odtud propuštěn 23. 5. 1944 a vrátil se do Přerova, kde byl pod dohledem gestapa.
   Účastnil se práce v Revolučním národním výboru v Přerově, jako úředník politické správy vyjednával v delegaci přerovských povstalců 1. 5. 1945 s okresním hejtmanem o předání okresního úřadu v Přerově do českých rukou, poté i na německém posádkovém velitelství o vydání města, obě jednání nebyla úspěšná. Zatčen spolu s dalšími občany Přerova v noci z 1. na 2. 5. 1945, dodáni do vazby okresního soudu v Přerově. Dne 2. 5. 1945 v podvečer převezeni na vojenskou střelnici v Olomouci-Lazcích, kde byli bez soudního rozsudku zavražděni členy gestapa a příslušníků zbraní SS a tamtéž pohřbeni v hromadném hrobě. Horn byl objeven teprve po několika dnech, poté převezeni k pohřbení do Přerova.


  • pojmenované ulice

   Sobolova (Bohunice)
   - Sobolova (Bohunice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Sobolová (Senintowiczová)
   sňatek: 17. 10. 1936, Místek


  • rodiče

   Josef Sobola
   Františka Sobolová (Jarošová)


  • ulice

   Sobolova
   rodný dům (tehdy Bohunice čp. 154)


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pomník: Rybnická 2/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 02. 2020