JUDr. Čestmír Sobola

* 19.7.1906 Brno-Bohunice – † 2.5.1945 Olomouc


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven na vojenské střelnici v Lazích


bydliště

Brno-Bohunice, Sobolova,
Přerov, Nové nábřeží 12


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1933 titul JUDr.)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí přerovského povstání v Olomouci-Černovíru na Lazecké střelnici, na pamětní desce v Přerově a na pomníku obětí okupace na přerovském hřbitově;
jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze


zaměstnání

úředník policie,
komisař okresního úřadu v Přerově


poznámky

Gestapem zatčen 6. 3. 1941 a obviněn z provokativního chování vůči německým orgánům, protože jako komisař okresního úřadu v Přerově povolil vystavit na veřejném místě bustu pátera Ferdinanda Chýlky, který zemřel v KT Buchenwald. Předán 1. 4. 1941 k dalšímu řízení do Brna a po několika měsících věznění zde převezen do koncentračního tábora Dachau. Odtud propuštěn 23. 5. 1944 a vrátil se do Přerova, kde byl pod dohledem gestapa.
Účastnil se práce v Revolučním národním výboru v Přerově, jako úředník politické správy vyjednával v delegaci přerovských povstalců 1. 5. 1945 s okresním hejtmanem o předání okresního úřadu v Přerově do českých rukou, poté i na německém posádkovém velitelství o vydání města, obě jednání nebyla úspěšná. Zatčen spolu s dalšími občany Přerova v noci z 1. na 2. 5. 1945, dodáni do vazby okresního soudu v Přerově. Dne 2. 5. 1945 v podvečer převezeni na vojenskou střelnici v Olomouci-Lazcích, kde byli bez soudního rozsudku zavražděni členy gestapa a příslušníků zbraní SS a tamtéž pohřbeni v hromadném hrobě. Horn byl objeven teprve po několika dnech, poté převezeni k pohřbení do Přerova.


pojmenované ulice

Sobolova (Bohunice)
- Sobolova (Bohunice)partneři

Marie Sobolová (Senintowiczová)
sňatek: 17. 10. 1936, Místekulice

Sobolova
rodný dům (tehdy Bohunice čp. 154)


osoba na objektech

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01


Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2022