PhDr. Karel Černohorský

* 17.9.1896 Přerov – † 23.3.1982 Brno


muzejník, etnograf, archeolog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Byl ruským legionářem.
Stal se inspektorem slezských muzeí.


bydliště

Přerov,
Brno


vzdělání

FF UK Praha - etnografie a dějiny umění (při zaměstnání - 1929)


dílo

zobrazit


zaměstnání

úředník,
od roku 1921 asistent, odborný pracovník Zemského muzea v Opavě,
1935–1938 ředitel muzea v Opavě,
správce numismatických sbírek Moravského zemského muzea, roku 1942 byl nuceně penzionován,
1945–1948 opět řízení muzea a také archivu v Opavě,
květen 1945 a 1948–1949 ředitel Moravského zemského muzea v Brně a přednosta národopisného oddělení (v roce 1949 z politických důvodů z funkce odvolán),
1952–1956 vědecký pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Brně


poznámky

Domovská obec: Přerov.
V rakousko-uherské armádě svobodník 5. praporu polních myslivců. Zajat: 1. 7. 1917, Koňuchy. Do čs. legie v Rusku zařazen 11. 6. 1918, 10. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 26. 2. 1921, poslední útvar: 10. střelecký pluk, poslední hodnost: svobodník. Demobilizován.
Poznámka v databázi www.vuapraha.cz: „služba v legii od června 1918 do 10. 8. 1920“.MŠ, Menš, jord


Aktualizováno: 18. 03. 2020