Encyklopedie dějin města Brna

Zoroslava Drobná

  PhDr. Zoroslava Drobná, CSc.


  • * 22.12.1907 Brno – † 21.6.1988 Brno


  • historička umění, archeoložka


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - estetika a dějiny umění (1933 titul PhDr.)


  • dílo

   zobrazit Zabývala se knižním středověkým malířstvím.
   Je autorkou řady muzejních výstav.

   Publikační činnost:
   - Kraje, zbroj a zbraně předhusitské a husitské, Praha 1958.
   - Lapidarium Národního musea, Praha 1958.
   - Středověká keramika v Československu - katalog, Praha 1963.

   Četné články v Časopise Národního muzea a Českém lidu.


  • zaměstnání

   Městské muzeum v Brně,
   přechodné uvěznění, odchod z muzea,
   Archiv hlavního města Prahy,
   historicko-archeologické oddělení Národního muzea (od roku 1940), vedoucí (od roku 1956, v letech 1959–1960 přechodně vedla i numizmatické oddělení)

  • odborné a zájmové organizace

   spolupráce i redigování časopisu Národního muzea - historická řada


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"


  • autor


Aktualizováno: 17. 06. 2015