Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Hochmanová-Vávrová

  PhDr. Věra Hochmanová-Vávrová


  • * 28.4.1923 Brno – † 15.4.2002 Brno


  • klasická archeoložka


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   studium klasické archeologie a dějin umění na FF MU v Brně (studium do roku 1949); v roce 1953 zisk titulu PhDr. (disertační práce Sociální základy mithraismu v Pannonii, Moesii a Dacii)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pravěké oddělení Moravského zemského muzea v Brně - správkyně protohistorických a antických sbírek,
   terénní práce (až do roku 1964),
   externí přednášky o antice a muzeologii na FF MU v Brně (od roku 1956)


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - asistentka V. Hrubého na Uherskohradišťsku: Osvětimany - Sv. Kliment, Zlechor
   - Modrá (1953–1954), Staré Město-Valy (1957–1959), Sady u Uherského Hradiště (1959–1963).


  • prameny, literatura


  • partneři

   Otakar Vávra


  • autor


Aktualizováno: 29. 01. 2020